Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Βλέπω-Σκέφτομαι-Δείχνω τευχ. 1

16.00

Το βιβλίο ‘’Βλέπω- Σκέφτομαι- Δείχνω’’ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και παρατηρητικότητας του παιδιού. Αποτελείται από τρία (3) επίπεδα, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους.

Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί, να επεξεργάζεται σχήματα και σύμβολα, τα οποία αργότερα θα είναι τα γράμματα και οι αριθμοί, που θα πρέπει να τα αναγνωρίσει, να τα αντιγράψει και να τα αποκωδικοποιήσει, δηλαδή να τα διαβάσει.

Βλέπω-Σκέφτομαι-Δείχνω τευχ. 2

16.00

Το βιβλίο ‘’Βλέπω- Σκέφτομαι- Δείχνω’’ έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή ικανότητα του παιδιου, την οπτική αντίληψη.

Στόχος του είναι μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, να βοηθήσει το παιδί στους τομείς της οπτικής αντιληψης, παρατηρητικότητας, σε μη λεκτικές γνωστικές ικανότητες, στην οπτική ακολουθία, τα οπτικά λάθη, την οπτική διάκριση εικόνας φόντου και αντιστοίχιση χρωματικών θέσεων.