Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τεστ ‘Αρθρωσης Φωνολογίας (Βιβλίο Ερεθισμάτων & ‘Εντυπο Καταγραφής Των Αποτελεσμάτων)

90.00

Το ανιχνευτικό τεστ άρθρωσης και φωνολογίας είναι μία δοκιμασία ανίχνευσης της καθαρότητας του λόγου και της ομιλίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Χορηγείται σε νήπια- παιδιά 3-6 ετών, προκειμένου να αξιολογηθεί ο τομέας του λόγου τους, και πιο συγκεκριμένα της άρθρωσης των ήχων, και να διευκρινιστεί εάν χρήζουν περαιτέρω διαγνωστικής εκτίμησης ή εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης.