Ποιες χωρικές σχέσεις ή χωρικές έννοιες πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί στην προσχολική ηλικία και στο νηπιαγωγείο. Κάντε ένα απλό τεστ

You are here:
Go to Top