ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Δράμα με θέμα “ανιχνευτικό ερωτηματολόγιο ανάπτυξης από τον παιδίατρο”

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στις 17-18 Μαρτίου στην Δράμα, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel, πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα ανιχνευτικό ερωτηματολόγιο ανάπτυξης από τον παιδίατρο. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, ήταν ο εισηγητής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Απευθυνόταν κυρίως σε παιδίατρους. Παρουσίασε μία σειρά…

READ MORE

Πως ο παιδαγωγός μπορεί βοηθήσει το παιδί στην ένταξη του στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Το παιδί στον παιδικό σταθμό βρίσκεται συχνά σε κατάσταση έντασης καθώς τα ατομικά του συμφέροντα και οι ανάγκες του έρχονται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές απαιτήσεις της ομάδας και του χώρου που λέγεται «παιδικός σταθμός». Η προσχολική αγωγή δεν αποβλέπει μόνο στην μετάδοση γνώσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, αλλά συγχρόνως και στην υποστήριξη της εξέλιξης της προσωπικότητάς του παιδιού. Το παιδί έχει ήδη βιώσει τις πρώτες…

READ MORE

Η κοινωνική ζωή στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στο νηπιαγωγείο το παιδί αποκτάει πιο γρήγορα και πιο εύκολα φιλίες. Οργανώνονται αυθόρμητα σε ομάδες, πρώτα για τα παιχνίδια και αργότερα για ομαδικές δραστηριότητες. Η πρώτη ιδέα της συνεργασίας και των πλεονεκτημάτων της προπαρασκευάζεται σ’ αυτήν την κοινή εργασία.…

READ MORE

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος, ο παιδαγωγός και ο γονιός.

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, όπως και όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη, μετράται με σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα διακρίνονται σε Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Οι Ανιχνευτικές, είναι σύντομες  και απλές  διαδικασίες με σαφή κριτήρια παραπομπής. Για παράδειγμα αν είναι έτοιμο για το σχολείο ή αν δεν είναι έτοιμο για το σχολείο. Οι ανιχνευτικές δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες να εντοπίζουν γρήγορα και έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές  δυσκολίες…

READ MORE

Σχολική Ετοιμότητα Παιδιού. Όταν ένα παιδί δεν την έχει κατακτήσει ή δεν είναι σχολικά έτοιμο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η σχολική ετοιμότητα, για κανένα λόγο, δεν θεσμοθετήθηκε για να αποτρέψει την φοίτηση ενός νέου μαθητή για το σχολείο. Η σχολική ετοιμότητα δεν ξεχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αντίθετα θεσμοθετήθηκε για να βοηθήσει τα ίδια τα…

READ MORE

Η σχολική ετοιμότητα, ο ρόλος και η ευθύνη του σχολείου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Συνήθως όταν αναφερόμαστε στον όρο σχολική ετοιμότητα η σκέψη μας εστιάζεται  στο παιδί. Ο νέος μαθητής όμως είναι η μια συνιστώσα της σχολικής ετοιμότητας. Η σχολική ετοιμότητα δεν αφορά, μόνο το νήπιο, αφορά εξίσου και το σχολείο που πρέπει και αυτό να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να υποδεχθεί τους νέους μαθητές. Το σχολείο χρειάζεται να είναι προετοιμασμένο με την έννοια της οργάνωσης, ώστε να έχει έτοιμες όλες τις δομές (ειδικό…

READ MORE

Τα επτά σημαντικότερα κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας από την μεριά των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φυσική υγεία και η διατροφή: Είναι γνωστό ότι παιδιά με χρόνια νοσήματα ή  Δυστροφία, κατά κανόνα έχουν αργό ρυθμό μάθησης. Η γλωσσική επάρκεια: Σημαντικότατος παράγοντας σχολικής ετοιμότητας. Αφορά ασφαλώς τον προφορικό λόγο και περιλαμβάνει την ευκρίνεια του λόγου,…

READ MORE

Πώς η κατάκτηση νέων γνώσεων συνδέεται με την ανάπτυξη του εγκέφαλου, τις συνάψεις αλλά και το ρόλο τους στην διαμόρφωση της Σχολικής Ετοιμότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Πριν την εφαρμογή του θεσμού του α τεστ, μοναδικό κριτήριο σχολικής ετοιμότητας αποτελούσε η ηλικία του παιδιού. Μόλις έκλειναν τα 6 έτη τους, παρακολουθούσαν το νήπιο με σκοπό να προετοιμαστούν και να αρχίσουν το σχολείο. Πολλοί γονείς δεν αναγνώριζαν την αξία της προσχολικής αγωγής λανθασμένα πίστευαν ότι το νήπιο είναι περισσότερο σημαντικό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και όχι τόσο για τις μαθησιακές ικανότητες που εξασκούσε. Λόγω αυτής της νοοτροπίας…

READ MORE

Η πορεία της εξωμήτριας πορείας ωρίμανσης του εγκεφάλου σε εικόνες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φωτογράφηση της εγκεφαλικής λειτουργίας έγινε εφικτή μετά από ειδική επεξεργασία σύνθεσης  σε  υψηλής τεχνολογίας Η/Υ, πολλών εν σειρά  Τρισδιάστατων  Μαγνητικών  Τομογραφιών που έγιναν σε φυσιολογικά άτομα  από  το 5ο έως το 20ο έτος της ζωής τους (ανά 3-6…

READ MORE

Η ηλικία από την γέννηση μέχρι τα 6 χρόνια θεωρείται κρίσιμη για την μάθηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου, αφορά, τόσο  την ταχύτητα δηλαδή τον ρυθμό  της ανάπτυξης του, όσο τον τρόπο και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του. Ο βρεφικός εγκέφαλος μεγαλώνει  γρήγορα, αυξάνει το μέγεθος από  τα πρώτα χρόνια της ζωής και φαίνεται να σταθεροποιείται σχετικά,  μετά  τον 6 – 7 ο χρόνο. Για  αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η ηλικία των  6 χρονών είναι η ενδεδειγμένη ηλικία έναρξης του σχολείου. Αυτό ισχύει όμως…

READ MORE