ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι η ψυχοκινητικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ψυχοκινητικότητα είναι η σκόπιμη κινητική συμπεριφορά, στην οποία εμπλέκεται το σώμα του παιδιού και η οποία προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται από ψυχικούς μηχανισμούς. Πλευρίωση: Με τον όρο "πλευρίωση" αναφερόμαστε στην εξειδίκευση μιας λειτουργίας ή δραστηριότητας στη μια πλευρά ενός…

READ MORE

Πότε ένα παιδί πρέπει να μετακινηθεί από την κούνια στο κρεβάτι

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο ύπνος, είναι μία σημαντική λειτουργία που απασχολεί τόσο τους γονείς όσο και τα μικρά παιδιά. Πρόκειται για μία απαραίτητη διαδικασία όπου κατά τη διάρκεια αυτής το σώμα και το μυαλό επιτελούνται σημαντικές λειτουργίες για την ανάπτυξη του παιδιού. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται πότε πρέπει να κάνουν το μεγάλο βήμα και να μετακινήσουν το παιδί τους, από την κούνια στο κρεβάτι. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής μας απαντά ότι η…

READ MORE

Η σημασία των ορίων στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Πολλοί γονείς κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας εκφράζουν τη δυσκολία τους να πουν «όχι», να θέσουν κανόνες, να επιβάλλουν απαγορεύσεις. Άλλοι εξομολογούνται ότι θέτουν κανόνες που ποτέ δεν τηρούνται. Γιατί είναι τόσο επώδυνο για πολλούς να πουν «όχι»στα…

READ MORE

Η κοινωνική ζωή στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στο νηπιαγωγείο το παιδί αποκτάει πιο γρήγορα και πιο εύκολα φιλίες. Οργανώνονται αυθόρμητα σε ομάδες, πρώτα για τα παιχνίδια και αργότερα για ομαδικές δραστηριότητες. Η πρώτη ιδέα της συνεργασίας και των πλεονεκτημάτων της προπαρασκευάζεται σ’ αυτήν την κοινή εργασία. Με την αλληλεγγύη ξυπνάει το αίσθημα της ασφάλειας. Η μάθηση της κοινωνικής ζωής διευκολύνεται μ’ αυτήν τη συμμετοχή των παιδιών σε μια κοινωνία όμοιων, πραγματικά ιδανική,  γιατί η νηπιαγωγός προσπαθεί να…

READ MORE

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος, ο παιδαγωγός και ο γονιός.

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, όπως και όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη, μετράται με σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα διακρίνονται σε Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Οι Ανιχνευτικές, είναι σύντομες  και απλές  διαδικασίες με σαφή κριτήρια παραπομπής. Για παράδειγμα αν είναι έτοιμο για το σχολείο ή αν δεν είναι έτοιμο για το σχολείο. Οι ανιχνευτικές δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες να εντοπίζουν γρήγορα και έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές  δυσκολίες…

READ MORE

Η σχολική ετοιμότητα, ο ρόλος και η ευθύνη της οικογένειας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η σχολική ετοιμότητα δεν αφορά, μόνο το νήπιο, αφορά εξίσου και την οικογένεια του κάθε  παιδιού. Η οικογένεια χρειάζεται να συμβάλει με την στάση της ώστε το νήπιο να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για την μεγάλη αλλαγή που θα βιώσει…

READ MORE

Η σχολική ετοιμότητα, ο ρόλος και η ευθύνη του σχολείου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Συνήθως όταν αναφερόμαστε στον όρο σχολική ετοιμότητα η σκέψη μας εστιάζεται  στο παιδί. Ο νέος μαθητής όμως είναι η μια συνιστώσα της σχολικής ετοιμότητας. Η σχολική ετοιμότητα δεν αφορά, μόνο το νήπιο, αφορά εξίσου και το σχολείο που πρέπει και αυτό να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να υποδεχθεί τους νέους μαθητές. Το σχολείο χρειάζεται να είναι προετοιμασμένο με την έννοια της οργάνωσης, ώστε να έχει έτοιμες όλες τις δομές (ειδικό…

READ MORE

Η πορεία της εξωμήτριας πορείας ωρίμανσης του εγκεφάλου σε εικόνες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φωτογράφηση της εγκεφαλικής λειτουργίας έγινε εφικτή μετά από ειδική επεξεργασία σύνθεσης  σε  υψηλής τεχνολογίας Η/Υ, πολλών εν σειρά  Τρισδιάστατων  Μαγνητικών  Τομογραφιών που έγιναν σε φυσιολογικά άτομα  από  το 5ο έως το 20ο έτος της ζωής τους (ανά 3-6 μήνες ). Στην αρχική εικόνα του άρθρου παρατηρούμε: Το κόκκινο δείχνει πολύ φαιά ουσία και το μπλε χρώμα μείωση της φαιάς ουσίας. Το μπλε χρώμα μας δείχνει την πορεία ωρίμανσης του…

READ MORE