ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι η παιδική και εφηβική επιθετικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς είναι αναγνωρίσιμη στα αγόρια και στα κορίτσια με πιο συχνή εμφάνιση στα αγόρια. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές με τα αγόρια να εμφανίζονται να ασκούν πιο συχνά σωματική βία ενώ τα κορίτσια λεκτική βία. Πότε…

READ MORE

Ποιες είναι οι μορφές της επιθετικότητας στα παιδιά και στους εφήβους

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η επιθετικότητα συνδέεται άμεσα με την ηθική ανάπτυξη του παιδιού και συνήθως περιλαμβάνει ένα σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων και εκδηλώσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Υπάρχουν διάφορες μορφές επιθετικότητας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: Συντελεστική επιθετικότητα (instrumental aggression), με την οποία το παιδί έχει την πρόθεση να αποκτήσει ένα αντικείμενο ή ένα προνόμιο, όπως το να σπρώξει κάποιο άλλο παιδί για να μπει πρώτο στη…

READ MORE

Οι πιο συνηθισμένες αναπτυξιακές τάσεις της επιθετικής συμπεριφοράς

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σε έρευνες που έγιναν σχετικά με την επιθετικότητα, διαπιστώθηκαν οι εξής αναπτυξιακές τάσεις: (Παρασκευόπουλος, 1985)  Η  συχνότητα   και   η   ένταση   της   επιθετικής   συμπεριφοράς μειώνονται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας. Η αισθητή μείωση της επιθετικότητας με την πάροδο της…

READ MORE

Πως η συνεργασία σχολείου και οικογένειας βοηθά στην μείωση της επιθετικότητας στα παιδιά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ραγδαία εξάπλωση των δημοκρατικών ιδεών βρήκε πολλούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς σχεδόν απροετοίμαστους να  αντιμετωπίσουν σωστά  την  πραγματικότητα,  ιδιαίτερα  τις στιγμές που εκδηλώνεται επιθετική συμπεριφορά. Η προϋπάρχουσα γνώση δεν επαρκεί, γιατί, όπως έχει φανεί πολλές φορές, άλλα θεωρούν σωστά πολλές φορές οι δάσκαλοι και οι γονείς και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και συστηματική άσκηση στους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης της επιθετικότητας των παιδιών, τόσο στο σπίτι…

READ MORE

Η στάση των γονέων απέναντι στην επιθετικότητα των παιδιών και εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Η ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην ανεμπόδιστη έκφραση όλων των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων, χωρίς ενοχές και χωρίς…

READ MORE

Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών σαν πρότυπο στο παιδί με επιθετικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι γονείς Είναι γνωστό ότι τα παιδιά μας αντιγράφουν και μας μιμούνται αυτό και μόνο αναδεικνύει την ανάγκη για αυτοκριτική. Εμείς οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σκεφτούμε το δικό μας επιθετικό εαυτό και τις καθημερινές μας αντιδράσεις που μπορεί να τροφοδοτούν το παιδί και τον έφηβο με λανθασμένα πρότυπα αφού λειτουργούμε σαν «καθρέπτες» της δικής τους συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Πολύ συχνά οι γονείς αναγνωρίζουν στο παιδί τους…

READ MORE

Ο ρόλος της οικογένειας στην καθημερινής ζωή των παιδιών και στην ενίσχυση επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι, σήμερα δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στα οποία αυτά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Αυτό…

READ MORE

Οι δυο σημαντικοί παράγοντες της παιδικής επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Τόσο η κοινωνική όσο και η αντικοινωνική συμπεριφορά του κάθε παιδιού και του εφήβου σχετίζονται ασφαλώς άμεσα αφενός με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και αφετέρου με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αυτό αναπτύσσει στο περιβάλλον του. Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στη βρεφική ηλικία κατέχει  πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό, αφού το είδος του συναισθηματικού δεσμού και η «προσκόλληση» που έχει τις ρίζες της στη βρεφική ηλικία παίζει…

READ MORE

Οι συνέπειες της επιθετικής συμπεριφορά στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Όταν η επιθετική συμπεριφορά είναι παρούσα και εκδηλώνεται από το παιδί και τον έφηβο, όποια και αν είναι η αιτία που την προκαλεί, υποδηλώνει πρόβλημα που υπάρχει ή που προκαλείται στην επικοινωνία του παιδιού. Διαταράσσει την ομαλή εξέλιξη της…

READ MORE

Τι στοιχεία έχουμε για τον σχολικό εκφοβισμό στην Ελλάδα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» (2012)  για  το  φαινόμενο  του  σχολικού  εκφοβισμού  σε  έξι  ευρωπαϊκές  χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) σε δείγμα 16.227 μαθητών, ένας στους τρεις μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού, ενώ ένας στους δύο μαθητές γίνεται μάρτυρας τέτοιων περιστατικών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με ποσοστό 31,98%, ενώ πρώτη είναι η Λιθουανία σε…

READ MORE