ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Πότε ένα παιδί πρέπει να μετακινηθεί από την κούνια στο κρεβάτι

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο ύπνος, είναι μία σημαντική λειτουργία που απασχολεί τόσο τους γονείς όσο και τα μικρά παιδιά. Πρόκειται για μία απαραίτητη διαδικασία όπου κατά τη διάρκεια αυτής το σώμα και το μυαλό επιτελούνται σημαντικές λειτουργίες για την ανάπτυξη του παιδιού.…

READ MORE

Η σημασία των ορίων στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Πολλοί γονείς κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας εκφράζουν τη δυσκολία τους να πουν «όχι», να θέσουν κανόνες, να επιβάλλουν απαγορεύσεις. Άλλοι εξομολογούνται ότι θέτουν κανόνες που ποτέ δεν τηρούνται. Γιατί είναι τόσο επώδυνο για πολλούς να πουν «όχι»στα παιδιά τους και να τα οριοθετήσουν; Κάποιοι πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι: Ο ίδιος ο γονιός έχει βιώσει σαν παιδί την επιβολή κανόνων ως κάτι «κακό», ως έλλειψη αγάπης. Έτσι, είναι…

READ MORE

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες φράσεις αναπτύσσουμε έναν ισχυρό δεσμό με το παιδί μας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Εμείς οι γονείς, πολλές φορές, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων και του άγχους να τα προλάβουμε όλα, δεν δίνουμε πολύ σημασία σε αυτά που λέμε στο παιδί μας. Δυστυχώς, ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι σχεδόν ποτέ δεν εννοούμε…

READ MORE

Πρώτη έννοια της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στην προσχολική ηλικία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι προμαθηματικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται μέσα από το παιχνίδι. Είναι απλές και συγκεκριμένες για να γίνουν εύκολα κατανοητές από το παιδί. Οι αριθμητικές έννοιες αρχίζουν με την συνειδητοποίηση της μονάδας σαν στοιχείο μέτρησης και είναι προσθετικές (βάζω ένα), αφαιρετικές (βγάζω ένα), και αρκετά αργότερα εισάγουμε έννοιες και δραστηριότητες πολλαπλασιαστικές και διαιρετικές. Πως μαθαίνουμε την πρόσθεση και την αφαίρεση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας Για να γίνει αντιληπτή η αύξηση, πρέπει…

READ MORE

Τι είναι η αντιστοίχιση και γιατί χρειάζεται να την γνωρίζουν τα παιδιά στο νήπιο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η αντιστοίχηση είναι μια προ μαθηματική ικανότητα. Το παιδί στο νηπιαγωγείο, συγκρίνοντας ένα- ένα  τα στοιχεία, οδηγείται στο να βγάλει συμπεράσματα για το σύνολο τους. Η πρώτη προσέγγιση της έννοιας της αντιστοιχίας αρχίζει με δραστηριότητες που συσχετίζουν όμοια αντικείμενα…

READ MORE

Σύγκριση ποσοτήτων μια σημαντική προ μαθηματική ικανότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Για να μπορέσουν τα παιδιά να βάλουν στη σειρά τα στοιχεία ενός συνόλου αντικειμένων μ’ ένα κριτήριο ποσότητας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν δύο ιδιότητες της σχέσης διάταξης: 1. την αντισυμμετρικότητα (αν το σύνολο Α έχει λιγότερα αντικείμενα από το Β, τότε το Β θα έχει περισσότερα από το Α) και 2. Τη μεταβατικότητα (αν το σύνολο Α έχει λιγότερα αντικείμενα από το Β και το σύνολο…

READ MORE

Μαθαίνοντας να γράφει το όνομα του. Στο νηπιαγωγείο ξεκινά η εκπαίδευση στην γραφή και γραπτή έκφραση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχει «πίνακας αναφοράς» στον οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα των παιδιών δίπλα στις φωτογραφίες τους. Τα παιδιά μπορούν να τον συμβουλεύονται προκειμένου να γράψουν το όνομά τους στις εργασίες τους, χωρίς όμως αυτό να επιβάλλεται,…

READ MORE

Ο θυμός είναι η πρώτη και κυρίαρχη εκδήλωση της παιδικής επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο θυμός δε μαθαίνεται, υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης στο βρέφος. Το συναίσθημα αυτό προκαλείται στο βρέφος από την απογοήτευση - ματαίωση (frustration) που αισθάνεται εξαιτίας της καθυστερημένης ανταπόκρισης των σημαντικών άλλων (γονέων, φροντιστών) στο περιβάλλον του, στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών πείνας, καθαριότητας, ανακούφισης, στοργής κλπ. Από την πρώτη βρεφική ηλικία παρατηρούνται σημαντικές ενδο -ατομικές διαφορές ως προς την διεκδικητικότητα ή την παθητικότητα στη συμπεριφορά τους, την…

READ MORE

Η στάση των γονέων απέναντι στην επιθετικότητα των παιδιών και εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Η ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην ανεμπόδιστη έκφραση όλων των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων, χωρίς ενοχές και χωρίς…

READ MORE

Ο ρόλος της οικογένειας στην καθημερινής ζωή των παιδιών και στην ενίσχυση επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι, σήμερα δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στα οποία αυτά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς νέα κρούσμα επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών, που καταλήγουν πολλές φορές και σε εκδηλώσεις σοβαρότερων περιστατικών βίας μέσα στα σχολεία.  Η τηλεόραση, εξακολουθεί να μεταδίδει,…

READ MORE