ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Πρώτη έννοια της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στην προσχολική ηλικία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι προμαθηματικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται μέσα από το παιχνίδι. Είναι απλές και συγκεκριμένες για να γίνουν εύκολα κατανοητές από το παιδί. Οι αριθμητικές έννοιες αρχίζουν με την συνειδητοποίηση της μονάδας σαν στοιχείο μέτρησης και είναι προσθετικές (βάζω ένα),…

READ MORE

Η κοινωνική ζωή στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στο νηπιαγωγείο το παιδί αποκτάει πιο γρήγορα και πιο εύκολα φιλίες. Οργανώνονται αυθόρμητα σε ομάδες, πρώτα για τα παιχνίδια και αργότερα για ομαδικές δραστηριότητες. Η πρώτη ιδέα της συνεργασίας και των πλεονεκτημάτων της προπαρασκευάζεται σ’ αυτήν την κοινή εργασία. Με την αλληλεγγύη ξυπνάει το αίσθημα της ασφάλειας. Η μάθηση της κοινωνικής ζωής διευκολύνεται μ’ αυτήν τη συμμετοχή των παιδιών σε μια κοινωνία όμοιων, πραγματικά ιδανική,  γιατί η νηπιαγωγός προσπαθεί να…

READ MORE

Προληπτικός έλεγχος για την σχολική ετοιμότητα από τον παιδίατρο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η έναρξη της σχολικής φοίτησης αποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο  που σηματοδοτεί,  όχι μόνο την Ακαδημαϊκή  πορεία των παιδιών, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική, επαγγελματική τους καταξίωση και επιτυχία στη ζωή. Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδίατρος καλείται να αντιμετωπίσει…

READ MORE

65% των μικρών μαθητών του νηπιαγωγείου μπορεί να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σύμφωνα με μελέτη της ελληνική εταιρείας αναπτυξιακής υγείας παιδιών  65% των μαθητών που αρχίζουν την α δημοτικού σε χρονολογική ηλικία 5.4-5,7  θα παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες. Ένα απλό τεστ σχολικής ετοιμότητας  μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για την πρόβλεψη των  μελλοντικών  μαθησιακών  δυσκολιών. Tα προβλήματα υπερκινητικότητας και  συμπεριφοράς στους μαθητές του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης που παρουσίασε ο Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής Στέλιος Μαντούδης στην ημερίδα που διοργάνωσε …

READ MORE

Τρόποι παρότρυνσης των μαθηματικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία και στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στα παιδιά προσχολική ηλικίας θα πρέπει να προσφέρονται πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική ώστε: Να προβληματίζονται και να ερευνούν διαφορετικές καταστάσεις Nα στηρίζονται…

READ MORE

Τι είναι η αντιστοίχιση και γιατί χρειάζεται να την γνωρίζουν τα παιδιά στο νήπιο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η αντιστοίχηση είναι μια προ μαθηματική ικανότητα. Το παιδί στο νηπιαγωγείο, συγκρίνοντας ένα- ένα  τα στοιχεία, οδηγείται στο να βγάλει συμπεράσματα για το σύνολο τους. Η πρώτη προσέγγιση της έννοιας της αντιστοιχίας αρχίζει με δραστηριότητες που συσχετίζουν όμοια αντικείμενα π.χ.  η κόκκινη μπλούζα και η πράσινη μπλούζα ή αντικείμενα που συνδέονται με μια σαφή σχέση π.χ. η μπλούζα πάει μαζί με το παντελόνι γιατί είναι και τα δυο ρούχα. Μόνο…

READ MORE

Τι είναι οι προ μαθηματικές ή πρωτο-μαθηματικές δεξιότητες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο προμαθηματικές δεξιότητες εννοούμε έννοιες που τα παιδιά αρχίζουν διαδοχικά και καθώς κατακτούν τα αναπτυξιακά στάδια. Στην ηλικία των 24 μηνών αρχίζουν και κατανοούν τους αριθμούς και την μονάδα στους 36 μήνες μπορούν και μετρούν. Η διδασκαλία…

READ MORE

Τι είναι η ικανότητα ταξινόμησης; Πως βοηθά τα νήπια στην κατανόηση των πρώτων των μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Για να μπορέσει το παιδί να κατανοήσει τα μαθηματικά πρέπει να μπορεί να ταξινομεί. Οι μαθηματικές έννοιες για να κατανοηθούν πλήρως πρέπει να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: Ταξινόμηση: είναι η ικανότητα να κατατάσσονται σε κάποια διάταξη (σειρά) τα διάφορα αντικείμενα ανάλογα με τις ιδιότητες τους ποιοτικά και ποσοτικά Οι κατηγορίες ταξινόμησης που προκύπτουν είναι οι εξής: Τα παιδιά διακρίνουν τα στοιχεία ενός συνόλου , που έχουν ίδιο ένα και μόνο…

READ MORE

Τα πρώτα μου μαθηματικά τα έμαθα στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σήμερα όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η σωστή προετοιμασία του παιδιού πριν αρχίσει το σχολείο. Η σωστή προετοιμασία του νήπιου συμβάλει στην σχολική ετοιμότητα του.  Σκοπός της εξάσκησης των πρώτων μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο είναι: Να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα…

READ MORE

Πως τα παιδιά προσχολική ηλικίας μαθαίνουν τους αριθμούς και την αρίθμηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο αριθμός αποτελεί μια αφηρημένη μαθηματική έννοια η οποία, αν και ξεκινάει από τον πραγματικό κόσμο, δεν παραμένει συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η έννοια του αριθμού δεν δημιουργείται από μόνη της Η έννοια του αριθμού είναι η κατάληξη μιας σειράς δραστηριοτήτων οι οποίες συνδυάζουν τις διαφορετικές λειτουργίες που σχετίζονται με τους αριθμούς, όπως είναι η προφορική αρίθμηση, η καταμέτρηση, η μέτρηση, η αναγνώριση συμβόλων, η αναγνώριση ποσοτήτων κλπ. Αυτό…

READ MORE