ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Ποιες είναι οι βασικές κινητικές ικανότητες;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι αυτές οι ικανότητες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή για να μετακινηθούμε και γενικότερα να αυτοεξυπηρετηθούμε. Πρόκειται για κινητικές  ικανότητες που τις αποκτούν όλα το υγιή παιδιά αρχίζουν να εξελίσσονται σταδιακά αμέσως μετά την γέννηση και ολοκληρώνονται μέχρι…

READ MORE

Τι σημαίνει παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον ίδιο όρο μπορεί να συναντήσουμε και την  αναπτυξιακή - εξελικτική δυσπραξία λόγου Developmental Apraxia of Speech - DAS, από τους υποστηρικτές της κινητικής φύσης της διαταραχής και ως  αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, Developmental Verbal Dyspraxia - DVD από τους υποστηρικτές της άποψης ότι τα γλωσσολογικά ελλείμματα συνυπάρχουν με τα κινητικά ελλείμματα της διαταραχής (Velleman, 2003).  Η δυσπραξία του λόγου εμφανίζεται σε παιδιά σε τρία κλινικά πλαίσια Πρώτον, η δυσπραξία…

READ MORE

Τι είναι η “πράξη” και τι εννοούμε με τον όρο “απραξία”, “δυσπραξία” στην λογοθεραπεία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σχετικά  με την ετυμολογία της λέξης, απραξία, είναι η έλλειψη της πράξης το σχεδιασμό και την εκτέλεση που θα εξακολουθήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε μια ενεργεία η πράξη . Τι ακριβώς όμως είναι η πράξη στην λογοθεραπεία; Πρώτη η εργοθεραπεύτρια…

READ MORE

Τι είναι η δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η δυσπραξία λόγου είναι μια νευρολογική διαταραχή λόγου, η οποία περιγράφει μια έκπτωση  δυσκολία, στην ικανότητα σχεδιασμού ή προγραμματισμού των αισθητικοκινητικών εντολών, οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε να κατευθυνθούν οι κινήσεις, που παράγουν ένα φωνητικά και προσωδιακά φυσιολογικά λόγο. Είναι δυνατόν να συμβεί, επί απουσίας των φυσιολογικών διαταραχών που συνδέονται με τις δυσαρθρίες (δηλ. νευρομυική αδυναμία ή παράλυση) και επί της απουσίας οποιασδήποτε διαταραχής σε άλλο συστατικό της γλώσσας (Duffy,…

READ MORE

Ο ρόλος του εγκέφαλου στην δυσπραξία λόγου σε παιδιά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι γνωστό ότι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μιας κίνησης αρχίζει πριν από την εκτέλεση της. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μετατρέπονται σε πραγματικές κινήσεις (McNeil, 2009), με το δεξί ημισφαίριο. Ο κινητικός προγραμματισμός του…

READ MORE

Τι γνωρίζουμε από τις μελέτες σχετικά με την παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες της παιδικής δυσπραξίας του λόγου στην πρώιμη παιδική ηλικία, βασίζονται σε έναν περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων που φαίνεται να είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε αρκετούς ερευνητές. Φαίνεται όμως να υπάρχει γενικότερη συμφωνία στα εξής: Οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την παιδική δυσπραξία λόγου συχνά  ποικίλουν από παιδί σε παιδί, από στάδιο ανάπτυξης σε στάδιο ανάπτυξης σε ακόμα και στο ίδιο παιδί Η σοβαρότητα έκφρασης…

READ MORE

Πως γίνεται η διάγνωση και διαφορική διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου (CAS) πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο  από έναν έμπειρο αλλά και εξειδικευμένο λογοθεραπευτή η  λογοπαθολόγο. Είναι προτιμότερο να γίνει σε ένα αναπτυξιακό κέντρο  διότι η διαφορική διάγνωση δεν είναι τόσο  απλή διαδικασία .Σε…

READ MORE

Ποια είναι τα αίτια της παιδικής δυσπραξίας του λόγου σε παιδιά;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Κατά κύριο λόγο όλες οι ερευνητικές εργασίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παθογένεια στην παιδική απραξία έχει νευρολογικό υπόστρωμα , χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί  μέχρι σήμερα εστιασμένη εγκεφαλική βλάβη (Freed, 2012· Νικολόπουλος, 2008). Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των Meyer, Kuhn & Ptok (2012) που διεξήχθη σε μια επιλεκτική αναζήτηση της βιβλιογραφίας της Pubmed, η αιτιολογία για την παιδική δυσπραξία λόγου (CAS) δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν όμως μια σειρά…

READ MORE

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην παιδική απραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Τι περιλαμβάνει η  διαδικασία εκτίμησης της  παιδικής δυσπραξίας λόγου; Για να γίνει μια σωστή εκτίμηση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω οκτώ βασικά διαγνωστικά βήματα: Λήψη ιστορικού Ακουολογικός έλεγχος Στοματοπροσωπική εξέταση Αξιολόγηση εναλλασσόμενης και…

READ MORE

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος, ο παιδαγωγός και ο γονιός.

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, όπως και όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη, μετράται με σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα διακρίνονται σε Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Οι Ανιχνευτικές, είναι σύντομες  και απλές  διαδικασίες με σαφή κριτήρια παραπομπής. Για παράδειγμα αν είναι έτοιμο για το σχολείο ή αν δεν είναι έτοιμο για το σχολείο. Οι ανιχνευτικές δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες να εντοπίζουν γρήγορα και έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές  δυσκολίες…

READ MORE