ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Σε Ποια Ηλικία Και Πως Μπορούμε Να Χτίσουμε Την Αυτοπεποίθηση Του Παιδιού Μας

By: | Tags: , , , , , , , , | Comments: 0

Η αυτοπεποίθηση είναι μια συναισθηματική δεξιότητα η οποία διαμορφώνεται σταδιακά από την γέννηση. Καθώς το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, βιώνει δυο σημαντικές συναισθηματικές εμπειρίες που επηρεάζουν την δημιουργία της θετικής αυτοπεποίθησης του, μας εξηγεί ο κ. Στέλιος…

READ MORE

Τι είναι η στοματική μη-λεκτική δυσπραξία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η στοματική δυσπραξία αποκαλούμενη μερικές φορές και ως μη-λεκτική δυσπραξία, ή στοματοπροσωπική δυσπραξία, αφορά στην μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης εκούσιων στοματικών ή λαρυγγικών κινήσεων, οι οποίες είναι μη λεκτικές, με απουσία νευρομυϊκών ελλειμμάτων. Υπάρχει δυσκολία στο να πραγματοποιηθούν κινήσεις μετά από εντολή π.χ. «βήξε» ή «βγάλε τη γλώσσα» ή «φύσα», ενώ οι ίδιες κινήσεις μπορεί να γίνουν από το παιδί αυθόρμητα, για παράδειγμα, αν του δώσουμε να παίξει με τις φούσκες,…

READ MORE

Τι σημαίνει παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον ίδιο όρο μπορεί να συναντήσουμε και την  αναπτυξιακή - εξελικτική δυσπραξία λόγου Developmental Apraxia of Speech - DAS, από τους υποστηρικτές της κινητικής φύσης της διαταραχής και ως  αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, Developmental Verbal Dyspraxia - DVD από…

READ MORE

Τι είναι η “πράξη” και τι εννοούμε με τον όρο “απραξία”, “δυσπραξία” στην λογοθεραπεία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σχετικά  με την ετυμολογία της λέξης, απραξία, είναι η έλλειψη της πράξης το σχεδιασμό και την εκτέλεση που θα εξακολουθήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε μια ενεργεία η πράξη . Τι ακριβώς όμως είναι η πράξη στην λογοθεραπεία; Πρώτη η εργοθεραπεύτρια  Ayres (1985) περιγράφει ότι «είναι η νευρολογική διαδικασία με την οποία λειτουργούν οι μηχανισμοί της ευπραξίας , δηλαδή η ικανότητα συντονισμού των διαφορετικών μερών του σώματος που επιτελούν μια εργασία. Στην…

READ MORE

Ποιες είναι οι λειτουργίες του κινητικού προγραμματιστή του λόγου και πως επηρεάζουν τον λόγο και την ομιλία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο κινητικός προγραμματισμός του λόγου διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πιστοποίηση των σχεδίων και των προγραμμάτων, που είναι αναγκαία για την επίτευξη γνωστικών και γλωσσικών στόχων των λεκτικών μηνυμάτων. Οργανώνει τις κινητικές εντολές, οι οποίες τελικά επιφέρουν την παραγωγή χρονικά…

READ MORE

Ο ρόλος του εγκέφαλου στην δυσπραξία λόγου σε παιδιά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι γνωστό ότι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μιας κίνησης αρχίζει πριν από την εκτέλεση της. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μετατρέπονται σε πραγματικές κινήσεις (McNeil, 2009), με το δεξί ημισφαίριο. Ο κινητικός προγραμματισμός του λόγου εμπλέκει εκτεταμένες περιοχές του ΚΝΣ (Duffy, 2012 Όπως με τις περισσότερες λειτουργίες του ΚΝΣ, ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει η ακολουθία των κινητικών διαδικασιών για την πραγμάτωση του λόγου,…

READ MORE

Τι γνωρίζουμε από τις μελέτες σχετικά με την παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες της παιδικής δυσπραξίας του λόγου στην πρώιμη παιδική ηλικία, βασίζονται σε έναν περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων που φαίνεται να είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε αρκετούς ερευνητές. Φαίνεται όμως να υπάρχει γενικότερη συμφωνία στα…

READ MORE

Τα επιπρόσθετα γνωστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά με παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ενώ τις περισσότερες φορές, οι νοητικές ικανότητες των παιδιών είναι καλά, έχουν διαπιστωθεί κάποιες γνωστικές δυσλειτουργίες, όπως φτωχή ακουστική μνήμη, δυσκολία στις αλληλουχίες, δυσκολία μετάβασης σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα , οπτικά, ακουστικά  και προβλήματα επιλεκτικής προσοχής (Stackhouse, 1992). Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες κατέληξαν στη διαπίστωση ότι, οι νευροκινητικές δυσχέρειες της παιδικής δυσπραξίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και της κατάκτησης της έκφρασης του λόγου . Στα συμπτώματα…

READ MORE

Ποιος είναι ο σχεδιασμός και η συχνότητα της θεραπείας σε ένα παιδί με δυσπραξία λόγου;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο σχεδιασμός της θεραπείας για ένα παιδί με δυσπραξία στο λόγο πρέπει να βασίζεται στην ταξινόμηση (ελαφριά, ήπια, βάρια) της διαταραχής, τις ατομικές ανάγκες αλλά και στην προσαρμοστική ικανότητα του παιδιού, να μπορεί να συνεργαστεί. Ποιες είναι οι προσεγγίσεις,…

READ MORE

Πως γίνεται η εκτίμηση του ρυθμού, τόνου και επιτονισμού της ομιλίας σε παιδιά με δυσπραξία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκτίμηση της προσωδίας περιλαμβάνει (ASHA, 2007): Την ακρόαση του παιδιού, ώστε να ελεγχθεί ότι είναι σε θέση να τονίσει κατάλληλα τις συλλαβές μέσα στις λέξεις και τις λέξεις μέσα σε φράσεις. Τον καθορισμό της ικανότητας του παιδιού να χρησιμοποιήσει τονισμό και παύσεις, ώστε να σηματοδοτήσει, διαφορετικούς τύπους προτάσεων (π.χ. ερωτήσεις, δηλώσεις) και διαφορετικές προτάσεις (π.χ. παύση μεταξύ των προτάσεων, όχι στη μέση τους). Σε παιδιά με δυσπραξία λόγου, συχνά…

READ MORE