ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε "τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί" προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως…

READ MORE

Τι είναι η παιδική και εφηβική επιθετικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς είναι αναγνωρίσιμη στα αγόρια και στα κορίτσια με πιο συχνή εμφάνιση στα αγόρια. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές με τα αγόρια να εμφανίζονται να ασκούν πιο συχνά σωματική βία ενώ τα κορίτσια λεκτική βία. Πότε λέμε ότι ένα παιδί εκδηλώνει βία; Όσο καταστροφική και επικίνδυνη κι αν είναι μια ενέργεια ενός ατόμου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετική, αν γίνεται  άθελα του και χωρίς πρόθεση και…

READ MORE

Ποιες είναι οι μορφές της επιθετικότητας στα παιδιά και στους εφήβους

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η επιθετικότητα συνδέεται άμεσα με την ηθική ανάπτυξη του παιδιού και συνήθως περιλαμβάνει ένα σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων και εκδηλώσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Υπάρχουν διάφορες μορφές επιθετικότητας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:…

READ MORE

Οι πιο συνηθισμένες αναπτυξιακές τάσεις της επιθετικής συμπεριφοράς

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σε έρευνες που έγιναν σχετικά με την επιθετικότητα, διαπιστώθηκαν οι εξής αναπτυξιακές τάσεις: (Παρασκευόπουλος, 1985)  Η  συχνότητα   και   η   ένταση   της   επιθετικής   συμπεριφοράς μειώνονται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας. Η αισθητή μείωση της επιθετικότητας με την πάροδο της ηλικίας πιθανώς να αντανακλά και την αυξανόμενη ευαισθησία του μεγαλύτερου παιδιού στις κοινωνικές πιέσεις αλλά και την ικανότητα του για περισσότερο αυτοέλεγχο. Τα αγόρια παρουσιάζουν περισσότερη επιθετικότητα από ότι τα κορίτσια.Η…

READ MORE

Ο θυμός είναι η πρώτη και κυρίαρχη εκδήλωση της παιδικής επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο θυμός δε μαθαίνεται, υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης στο βρέφος. Το συναίσθημα αυτό προκαλείται στο βρέφος από την απογοήτευση - ματαίωση (frustration) που αισθάνεται εξαιτίας της καθυστερημένης ανταπόκρισης των σημαντικών άλλων (γονέων, φροντιστών) στο περιβάλλον του, στην…

READ MORE

Τρόποι αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους γονείς και τους δασκάλους

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η επιθετικότητα είναι δύσκολο να ελεγθεί όταν πρόκειται για χρόνια επιθετικότητα η όποια έχει παγιωθεί, σαν τρόπος συμπεριφοράς του παιδιού. Ωστόσο οι γονείς και οι  δάσκαλοι μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς, με τους παρακάτω τρόπους: Θετική ενίσχυση. Η εμφάνιση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς πρέπει να ακολουθεί μια άμεση αμοιβή, έως την στιγμή που γίνει κομμάτι της συμπεριφοράς του Ανάπτυξη νέων σχημάτων συμπεριφοράς. Προτροπή, ενθάρρυνση, αναγνώριση των δυσκολιών που…

READ MORE

Η στάση των γονέων απέναντι στην επιθετικότητα των παιδιών και εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Η ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην ανεμπόδιστη έκφραση όλων των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων, χωρίς ενοχές και χωρίς…

READ MORE

Η αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των έφηβων είναι μια δύσκολη διαδικασία. Οι γονείς κυρίως αλλά και όλα τα άλλα πρόσωπα θα που εμπλέκονται στην καθημερινή ζωή του παιδιού και έχουν την ευθύνη της αγωγής  (παππούδες φροντιστές, παιδαγωγοί) χρειάζεται να συνεργαστούν και να καταβάλουν συστηματική προσπάθεια με σχέδιο και προγραμματισμό των ενεργειών τους. Αποφεύγοντας τις σπασμωδικές και αντανακλαστικές κινήσεις, δείχνοντας υπομονή αλλά και ψυχραιμία γιατί τα αποτελέσματα αυτής…

READ MORE

Ο ρόλος της οικογένειας στην καθημερινής ζωή των παιδιών και στην ενίσχυση επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι, σήμερα δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στα οποία αυτά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Αυτό…

READ MORE

Γιατί μερικά παιδιά είναι επιθετικά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ατομική πορεία του κάθε παιδιού που συντελείται μέσα σε κοινωνικούς χώρους, οικογένεια, σχολείο, φίλοι οι οποίοι αποτελούν τις ομάδες αναφοράς του κάθε παιδιού (π.χ. παρέες, αθλητικές ομάδες , συγγενικές σχέσεις  κ.λπ.), αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά προς το τέλος αυτής της παιδικής ηλικίας. Ωστόσο  όλη αυτή η διαδικασία πολλές φορές δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής μας εξηγεί πως ορισμένα παιδιά: Δέχονται διπλά μηνύματα από…

READ MORE