ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τα παιδιά μαθαίνουν και εξασκούνται την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Μια επιπλέον παράμετρος που διδάσκεται στο νηπιαγωγείο είναι οι ευκαιρίες των παιδιών να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και το πώς γράφουμε, να αρχίσουν δηλαδή να συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου ώστε: Να κατανοήσουν…

READ MORE