ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Ποια πορεία ακολουθεί ένα παιδί προκειμένου να μάθει κάποιες νέες δεξιότητες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκτέλεση των δεξιοτήτων, κατά το αρχικό στάδιο, χαρακτηρίζεται από σημαντική ανακρίβεια, βραδύτητα, έλλειψη σταθερότητας και δύσκαμπτες κινήσεις. Οι ασκούμενοι έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, είναι διστακτικοί και αναποφάσιστοι όσον αφορά τις κινήσεις τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι αρχάριοι…

READ MORE

Η κινητική ανάπτυξη στην προεφηβεία και στην εφηβεία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η κινητική ανάπτυξη στην προεφηβεία χαρακτηρίζεται από πολλές φυσικές αλλαγές, με τις οποίες το σώμα ενός παιδιού ωριμάζει και γίνεται εφηβικό. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν για μερικά χρόνια και περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στο ύψος, στο ποσοστό λίπους, στη σύνθεση των οστών και των μυών, στη διάπλαση του εγκεφάλου, καθώς και άλλων μορφολογικών αλλαγών του σώματος. Η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: Εμφάνιση νέων δεξιοτήτων Βελτίωση του τύπου…

READ MORE

Tι είναι οι ικανότητες και οι κινητικές δεξιότητες και σε τι διαφέρουν

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Δεξιότητα είναι η δραστηριότητα που κάνει κάποιος για να πετύχει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη λιγότερη κατανάλωση χρόνου και ενέργειας π.χ. το καθάρισμα ενός μήλου με το μαχαίρι είναι μια δεξιότητα. Η ικανότητα είναι…

READ MORE

Τι είναι το σωματικό σχήμα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Το σωματικό σχήμα ή εικόνα σώματος είναι η άμεση επίγνωση του σώματός μας, είτε βρίσκεται σε στάση (ακίνητο), είτε σε δυναμική στάση, δηλαδή σε κίνηση. Είναι από τις πρώτες ασκήσεις κινητικότητας που εξασκούν οι γονείς στα νεογέννητα μωράκια τους. Με κάθε ευκαιρία στο μπάνιο, στην αλλαγή της πάνας δείχνουμε τα μέρει του σώματος, τα ονομάζουμε και τα κινούμε στην αρχή που το μωρό έχει περιορισμένη κινητικότητα ενώ καθώς μεγαλώνει το…

READ MORE

Τι είναι η ψυχοκινητικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ψυχοκινητικότητα είναι η σκόπιμη κινητική συμπεριφορά, στην οποία εμπλέκεται το σώμα του παιδιού και η οποία προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται από ψυχικούς μηχανισμούς. Πλευρίωση: Με τον όρο "πλευρίωση" αναφερόμαστε στην εξειδίκευση μιας λειτουργίας ή δραστηριότητας στη μια πλευρά ενός…

READ MORE

Τι είναι η κινητική αδεξιότητα στην προσχολική ηλικία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σήμερα συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία χωρίς να έχουν γνωστά παθολογικά αίτια, αποτυγχάνουν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν βασικές κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. Η κατάσταση αυτή εξελίσσεται και στο δημοτικό σχολείο το οποίο οδηγεί τα παιδιά  στην  αποφυγή των αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και άλλων καθημερινών κινητικών δραστηριοτήτων. Τα ήδη υπάρχοντα κινητικά προβλήματα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά και εμφανή. Τα κινητικά προβλήματα μέσα από μια…

READ MORE

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να αρχίσει ένα παιδί ένα άθλημα ή μια αθλητική δραστηριότητα;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ικανότητα του κάθε παιδιού να εκτελεί επιδέξιες κινήσεις αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδικής ανάπτυξης. Από την ενδομήτρια ζωή το έμβρυο κάνει κινήσεις, όταν γεννηθεί σχεδόν όλες οι κινήσεις του είναι αντανακλαστικές και ελάχιστες εκούσιες. Όσο ωριμάζει, μεγαλώνει και…

READ MORE

Ποιες είναι οι λειτουργίες του κινητικού προγραμματιστή του λόγου και πως επηρεάζουν τον λόγο και την ομιλία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο κινητικός προγραμματισμός του λόγου διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πιστοποίηση των σχεδίων και των προγραμμάτων, που είναι αναγκαία για την επίτευξη γνωστικών και γλωσσικών στόχων των λεκτικών μηνυμάτων. Οργανώνει τις κινητικές εντολές, οι οποίες τελικά επιφέρουν την παραγωγή χρονικά διαρρυθμισμένων ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, σε ειδικούς ρυθμούς και πρότυπα έμφασης και περιοδικότητας (Duffy, 2012). Οι λειτουργίες του κινητικού προγραμματισμού του λόγου του αριστερού ημισφαιρίου φαίνεται να έχουν πιο ισχυρό…

READ MORE

Πως γίνεται η αξιολόγηση – διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκτίμηση και η διάγνωση  της παιδικής δυσπραξίας του λόγου  πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο λογοθεραπευτή. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα , δεν υπάρχουν σταθμισμένες δοκιμασίες για την αξιολόγηση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου στην ελληνική γλώσσα (Yorkston κ.α., 2006· Sipley…

READ MORE

Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι παιδικής δυσπραξίας και ο βαθμός βαρύτητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η παιδική δυσπραξία του λόγου είναι μια παιδική διαταραχή. Σύμφωνα με αρκετές επιστημονικές έρευνες υπάρχουν αρκετοί τύποι δυσπραξίας, από τους οποίους η δυσπραξία λόγου είναι μόνο μία από τις υποκατηγορίες. Οι δύο κύριοι τύποι δυσπραξίας είναι η ιδεακή δυσπραξία και η ιδεοκινητική. Ιδεακή δυσπραξία είναι η αδυναμία/ανικανότητα της χρήσης ενός αντικειμένουή της εκτέλεσης χειρονομιών, διότι το άτομο έχει χάσει τη γνώση (ή την ιδέα) της λειτουργίας του αντικειμένου ή της…

READ MORE