ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε "τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί" προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως…

READ MORE

Τι είναι οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές σύμφωνα με το ταξινομητικό σύστημα ICD-10

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, είναι οι διαταραχές που συναντούμε σε παιδιά με συχνότητα 3-5% που μολονότι και έχουν φυσιολογική νοημοσύνη παρουσιάζουν κάποιου βαθμού αναπτυξιακή καθυστέρηση σ’ ένα ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξής τους, π.χ. (λόγου και ομιλίας, κίνησης λεπτής και αδρής, οπτικής και ακουστικής αντίληψης). Που μπορεί να οφείλονται οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές; Σε αισθητηριακά ελλείμματα ή διαταραχές ακοής, όρασης κ.ά. Σε αισθητηριακά και ρυθμιστικά ελλείμματα Νευρολογικά, γεννητικά νοσήματα, μεταβολικά,…

READ MORE

Πως οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η μετεξέλιξη των προβλημάτων λόγου στην προσχολική ηλικία οδηγούν σε  μαθησιακές δυσκολίες. Πολλές μελέτες και διαφορετικών ειδικοτήτων ερευνητές υποστηρίζουν ότι με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, εκδηλώνονται μαθησιακές δυσκολίες ακόμη  και από την Α' δημοτικού. Για αυτό τον…

READ MORE