ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τα επιπρόσθετα γνωστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά με παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ενώ τις περισσότερες φορές, οι νοητικές ικανότητες των παιδιών είναι καλά, έχουν διαπιστωθεί κάποιες γνωστικές δυσλειτουργίες, όπως φτωχή ακουστική μνήμη, δυσκολία στις αλληλουχίες, δυσκολία μετάβασης σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα , οπτικά, ακουστικά  και προβλήματα επιλεκτικής προσοχής (Stackhouse, 1992). Σύμφωνα…

READ MORE

Ποια είναι τα αίτια της παιδικής δυσπραξίας του λόγου σε παιδιά;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Κατά κύριο λόγο όλες οι ερευνητικές εργασίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παθογένεια στην παιδική απραξία έχει νευρολογικό υπόστρωμα , χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί  μέχρι σήμερα εστιασμένη εγκεφαλική βλάβη (Freed, 2012· Νικολόπουλος, 2008). Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των Meyer, Kuhn & Ptok (2012) που διεξήχθη σε μια επιλεκτική αναζήτηση της βιβλιογραφίας της Pubmed, η αιτιολογία για την παιδική δυσπραξία λόγου (CAS) δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν όμως μια σειρά…

READ MORE

Ποια είναι η πρόγνωση της παιδικής απραξίας λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Για αρκετά χρόνια επικρατούσε η πεποίθηση ότι η παιδική απραξία του λόγου ακολουθούσε μια πολύ αργή πρόοδο στη θεραπεία. Ευτυχώς, αυτό το πρόβλημα ήταν προφανώς συνέπεια της θεραπείας που δεν ταίριαξε ιδανικά στη φύση της διαταραχής (δηλ. που δεν…

READ MORE

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην παιδική απραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Τι περιλαμβάνει η  διαδικασία εκτίμησης της  παιδικής δυσπραξίας λόγου; Για να γίνει μια σωστή εκτίμηση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω οκτώ βασικά διαγνωστικά βήματα: Λήψη ιστορικού Ακουολογικός έλεγχος Στοματοπροσωπική εξέταση Αξιολόγηση εναλλασσόμενης και διαδοχικής κίνησης (AMR & SMR) Απόκτηση δειγμάτων ομιλίας μέσω: ελεύθερης συζήτησης περιγραφής εικόνας αφήγηση Έλεγχος προσωδίας Έλεγχος ομιλίας σε δοκιμασίες αυτόματου λόγου Έλεγχος επαναληπτικής ικανότητας με λέξεις και φράσεις που αυξάνονται…

READ MORE

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Δράμα με θέμα “ανιχνευτικό ερωτηματολόγιο ανάπτυξης από τον παιδίατρο”

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στις 17-18 Μαρτίου στην Δράμα, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel, πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα ανιχνευτικό ερωτηματολόγιο ανάπτυξης από τον παιδίατρο. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, ήταν ο εισηγητής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Απευθυνόταν κυρίως σε παιδίατρους. Παρουσίασε μία σειρά…

READ MORE

Επικοινωνία Με Χειρονομίες Και Νοήματα Σε Παιδί 16-18 Μηνών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι γονείς και όσοι φροντίζουν το παιδί χρειάζεται να ενημερωθούν ώστε να γνωρίζουν πως το παιδί επικοινωνεί μαζί μας, προτού ακόμα αναπτυχθεί ο λόγος, μας εξηγεί ο κ. Στέλιος Μαντούδης Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής. Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει πως το παιδί μιμείται ενέργειες από την καθημερινή ζωή και επικοινωνία, πως δείχνει τις προτιμήσεις του, λέει όχι-ναι και επικοινωνεί, μιμείται γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν με χειρονομίες και χορεύει κάνοντας τις ανάλογες…

READ MORE

Πως ο παιδαγωγός μπορεί βοηθήσει το παιδί στην ένταξη του στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Το παιδί στον παιδικό σταθμό βρίσκεται συχνά σε κατάσταση έντασης καθώς τα ατομικά του συμφέροντα και οι ανάγκες του έρχονται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές απαιτήσεις της ομάδας και του χώρου που λέγεται «παιδικός σταθμός». Η προσχολική αγωγή δεν…

READ MORE

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος, ο παιδαγωγός και ο γονιός.

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, όπως και όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη, μετράται με σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα διακρίνονται σε Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Οι Ανιχνευτικές, είναι σύντομες  και απλές  διαδικασίες με σαφή κριτήρια παραπομπής. Για παράδειγμα αν είναι έτοιμο για το σχολείο ή αν δεν είναι έτοιμο για το σχολείο. Οι ανιχνευτικές δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες να εντοπίζουν γρήγορα και έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές  δυσκολίες…

READ MORE

Η σχολική ετοιμότητα, ο ρόλος και η ευθύνη του σχολείου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Συνήθως όταν αναφερόμαστε στον όρο σχολική ετοιμότητα η σκέψη μας εστιάζεται  στο παιδί. Ο νέος μαθητής όμως είναι η μια συνιστώσα της σχολικής ετοιμότητας. Η σχολική ετοιμότητα δεν αφορά, μόνο το νήπιο, αφορά εξίσου και το σχολείο που πρέπει…

READ MORE

Τα επτά σημαντικότερα κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας από την μεριά των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φυσική υγεία και η διατροφή: Είναι γνωστό ότι παιδιά με χρόνια νοσήματα ή  Δυστροφία, κατά κανόνα έχουν αργό ρυθμό μάθησης. Η γλωσσική επάρκεια: Σημαντικότατος παράγοντας σχολικής ετοιμότητας. Αφορά ασφαλώς τον προφορικό λόγο και περιλαμβάνει την ευκρίνεια του λόγου, τη Σωστή καθαρή  άρθρωση,  ο εμπλουτισμός  του  Λεξιλογίου,  τη γνώση της σημασίας, ερμηνείας  των λέξεων, αλλά και τη σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού στο προφορικό. Η φωνολογική επίγνωση Η…

READ MORE