ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Ποια πορεία ακολουθεί ένα παιδί προκειμένου να μάθει κάποιες νέες δεξιότητες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκτέλεση των δεξιοτήτων, κατά το αρχικό στάδιο, χαρακτηρίζεται από σημαντική ανακρίβεια, βραδύτητα, έλλειψη σταθερότητας και δύσκαμπτες κινήσεις. Οι ασκούμενοι έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, είναι διστακτικοί και αναποφάσιστοι όσον αφορά τις κινήσεις τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι αρχάριοι…

READ MORE

Σχολική Ετοιμότητα Παιδιού. Όταν ένα παιδί δεν την έχει κατακτήσει ή δεν είναι σχολικά έτοιμο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η σχολική ετοιμότητα, για κανένα λόγο, δεν θεσμοθετήθηκε για να αποτρέψει την φοίτηση ενός νέου μαθητή για το σχολείο. Η σχολική ετοιμότητα δεν ξεχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αντίθετα θεσμοθετήθηκε για να βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά με την οικογένεια τους αλλά και την πολιτεία και το σχολειό. Να προετοιμάσουν όλοι πιο σωστά ώστε να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα και οργανωμένα  τα παιδιά αυτά που πιθανά θα έχουν κάποιες…

READ MORE

Δεξιότητες για την εκμάθηση της γραφής στην σχολική ετοιμότητα Α τεστ

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι κυριότερες δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτήσει τα παιδιά για την ομαλή εκμάθηση της γραφής για να αποκτήσουν σχολική επάρκεια και ετοιμότητα στο νηπιαγωγείο είναι οι εξής συμφώνα με τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή: Τη συμβολική λειτουργία: η γραφή είναι ένας κώδικας με τον οποίο εκφράζουμε τις σκέψεις μας. Για να καταλάβει το παιδί τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει αναπτυχθεί η…

READ MORE

Αυτοπεποίθηση: 4 συμβουλές για να την τονώσετε στο παιδί σας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Καθημερινά τα παιδιά, είτε στο σχολείο είτε μέσα στο περιβάλλον το οποίο μεγαλώνουν, έρχονται αντιμέτωπα με διαφορετικές προκλήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς βοηθούν το παιδί να τις αντιμετωπίζει παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα έχουν θετική…

READ MORE