ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος, ο παιδαγωγός και ο γονιός.

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, όπως και όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη, μετράται με σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα διακρίνονται σε Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Οι Ανιχνευτικές, είναι σύντομες  και απλές  διαδικασίες με σαφή κριτήρια…

READ MORE

Σχολική Ετοιμότητα Παιδιού. Όταν ένα παιδί δεν την έχει κατακτήσει ή δεν είναι σχολικά έτοιμο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η σχολική ετοιμότητα, για κανένα λόγο, δεν θεσμοθετήθηκε για να αποτρέψει την φοίτηση ενός νέου μαθητή για το σχολείο. Η σχολική ετοιμότητα δεν ξεχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αντίθετα θεσμοθετήθηκε για να βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά με την οικογένεια τους αλλά και την πολιτεία και το σχολειό. Να προετοιμάσουν όλοι πιο σωστά ώστε να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα και οργανωμένα  τα παιδιά αυτά που πιθανά θα έχουν κάποιες…

READ MORE

Τα επτά σημαντικότερα κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας από την μεριά των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φυσική υγεία και η διατροφή: Είναι γνωστό ότι παιδιά με χρόνια νοσήματα ή  Δυστροφία, κατά κανόνα έχουν αργό ρυθμό μάθησης. Η γλωσσική επάρκεια: Σημαντικότατος παράγοντας σχολικής ετοιμότητας. Αφορά ασφαλώς τον προφορικό λόγο και περιλαμβάνει την ευκρίνεια του λόγου,…

READ MORE

Πώς η κατάκτηση νέων γνώσεων συνδέεται με την ανάπτυξη του εγκέφαλου, τις συνάψεις αλλά και το ρόλο τους στην διαμόρφωση της Σχολικής Ετοιμότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Πριν την εφαρμογή του θεσμού του α τεστ, μοναδικό κριτήριο σχολικής ετοιμότητας αποτελούσε η ηλικία του παιδιού. Μόλις έκλειναν τα 6 έτη τους, παρακολουθούσαν το νήπιο με σκοπό να προετοιμαστούν και να αρχίσουν το σχολείο. Πολλοί γονείς δεν αναγνώριζαν την αξία της προσχολικής αγωγής λανθασμένα πίστευαν ότι το νήπιο είναι περισσότερο σημαντικό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και όχι τόσο για τις μαθησιακές ικανότητες που εξασκούσε. Λόγω αυτής της νοοτροπίας…

READ MORE

Η πορεία της εξωμήτριας πορείας ωρίμανσης του εγκεφάλου σε εικόνες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φωτογράφηση της εγκεφαλικής λειτουργίας έγινε εφικτή μετά από ειδική επεξεργασία σύνθεσης  σε  υψηλής τεχνολογίας Η/Υ, πολλών εν σειρά  Τρισδιάστατων  Μαγνητικών  Τομογραφιών που έγιναν σε φυσιολογικά άτομα  από  το 5ο έως το 20ο έτος της ζωής τους (ανά 3-6…

READ MORE

Η ηλικία από την γέννηση μέχρι τα 6 χρόνια θεωρείται κρίσιμη για την μάθηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου, αφορά, τόσο  την ταχύτητα δηλαδή τον ρυθμό  της ανάπτυξης του, όσο τον τρόπο και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του. Ο βρεφικός εγκέφαλος μεγαλώνει  γρήγορα, αυξάνει το μέγεθος από  τα πρώτα χρόνια της ζωής και φαίνεται να σταθεροποιείται σχετικά,  μετά  τον 6 – 7 ο χρόνο. Για  αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η ηλικία των  6 χρονών είναι η ενδεδειγμένη ηλικία έναρξης του σχολείου. Αυτό ισχύει όμως…

READ MORE

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε "τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί" προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως…

READ MORE

Πως και γιατί φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδίατρος καλείται να αντιμετωπίσει τη «Σύγχρονη Νοσηρότητα» της παιδικής ηλικίας, όπως την χαρακτηρίζει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, που οφείλεται στη μεταβαλλόμενη επιδημιολογία των νοσημάτων της εποχής μας. Έτσι ο παιδίατρος πέραν της παραδοσιακής ενασχόλησής του με τα εμπύρετα και άλλα κλασσικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, καλείται να ασχοληθεί και με προβλήματα όπως οι αναπτυξιακές διαταραχές (του λόγου, της ομιλίας, της συμπεριφοράς) που είναι πολύ συχνές …

READ MORE

Τι κάνουμε σήμερα στην χώρα μας σχετικά με την σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σήμερα στην Ελλάδα, η σχολική ετοιμότητα, εφαρμόζεται αρκετά από τους παιδιάτρους στα ιδιωτικά ιατρεία τους. Βέβαια είναι θετικό το γεγονός ότι όλοι οι νέοι παιδίατροι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα θέματα της παιδικής ανάπτυξης και συνεχώς εκπαιδεύονται σε νέες ελληνικές  και αναπτυξιακές δοκιμασίες. Επίσης η σχολική ετοιμότητα εφαρμόζεται και από όλους σχεδόν τους ειδικούς θεραπευτές ενώ γίνεται Προληπτικός Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Έτσι  στη χώρα…

READ MORE