ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Σχολική Ετοιμότητα Παιδιού. Όταν ένα παιδί δεν την έχει κατακτήσει ή δεν είναι σχολικά έτοιμο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η σχολική ετοιμότητα, για κανένα λόγο, δεν θεσμοθετήθηκε για να αποτρέψει την φοίτηση ενός νέου μαθητή για το σχολείο. Η σχολική ετοιμότητα δεν ξεχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αντίθετα θεσμοθετήθηκε για να βοηθήσει τα ίδια τα…

READ MORE

Τα επτά σημαντικότερα κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας από την μεριά των παιδιών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φυσική υγεία και η διατροφή: Είναι γνωστό ότι παιδιά με χρόνια νοσήματα ή  Δυστροφία, κατά κανόνα έχουν αργό ρυθμό μάθησης. Η γλωσσική επάρκεια: Σημαντικότατος παράγοντας σχολικής ετοιμότητας. Αφορά ασφαλώς τον προφορικό λόγο και περιλαμβάνει την ευκρίνεια του λόγου, τη Σωστή καθαρή  άρθρωση,  ο εμπλουτισμός  του  Λεξιλογίου,  τη γνώση της σημασίας, ερμηνείας  των λέξεων, αλλά και τη σωστή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού στο προφορικό. Η φωνολογική επίγνωση Η…

READ MORE

Η πορεία της εξωμήτριας πορείας ωρίμανσης του εγκεφάλου σε εικόνες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η φωτογράφηση της εγκεφαλικής λειτουργίας έγινε εφικτή μετά από ειδική επεξεργασία σύνθεσης  σε  υψηλής τεχνολογίας Η/Υ, πολλών εν σειρά  Τρισδιάστατων  Μαγνητικών  Τομογραφιών που έγιναν σε φυσιολογικά άτομα  από  το 5ο έως το 20ο έτος της ζωής τους (ανά 3-6 μήνες ). Στην αρχική εικόνα του άρθρου παρατηρούμε: Το κόκκινο δείχνει πολύ φαιά ουσία και το μπλε χρώμα μείωση της φαιάς ουσίας. Το μπλε χρώμα μας δείχνει την πορεία ωρίμανσης του…

READ MORE

Η ηλικία από την γέννηση μέχρι τα 6 χρόνια θεωρείται κρίσιμη για την μάθηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου, αφορά, τόσο  την ταχύτητα δηλαδή τον ρυθμό  της ανάπτυξης του, όσο τον τρόπο και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του. Ο βρεφικός εγκέφαλος μεγαλώνει  γρήγορα, αυξάνει το μέγεθος από  τα πρώτα χρόνια της ζωής και φαίνεται…

READ MORE

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε "τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί" προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως πλαίσιο και με καθορισμένο ρυθμό. Αποτελεί σύνθετη λειτουργία που προϋποθέτει επιμέρους ετοιμότητες όπως: Γνωστικές ικανότητες Γλωσσικές Κινητικές Συναισθηματικές Ο ευρύτερος όρος της σχολικής ετοιμότητας δεν περιορίζεται μόνο στην ετοιμότητα του παιδιού.…

READ MORE

Τι κάνουμε σήμερα στην χώρα μας σχετικά με την σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σήμερα στην Ελλάδα, η σχολική ετοιμότητα, εφαρμόζεται αρκετά από τους παιδιάτρους στα ιδιωτικά ιατρεία τους. Βέβαια είναι θετικό το γεγονός ότι όλοι οι νέοι παιδίατροι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα θέματα της παιδικής ανάπτυξης και συνεχώς εκπαιδεύονται σε νέες ελληνικές  και αναπτυξιακές δοκιμασίες. Επίσης η σχολική ετοιμότητα εφαρμόζεται και από όλους σχεδόν τους ειδικούς θεραπευτές ενώ γίνεται Προληπτικός Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Έτσι  στη χώρα…

READ MORE

Προληπτικός έλεγχος για την σχολική ετοιμότητα από τον παιδίατρο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η έναρξη της σχολικής φοίτησης αποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο  που σηματοδοτεί,  όχι μόνο την Ακαδημαϊκή  πορεία των παιδιών, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική, επαγγελματική τους καταξίωση και επιτυχία στη ζωή. Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδίατρος καλείται να αντιμετωπίσει…

READ MORE

65% των μικρών μαθητών του νηπιαγωγείου μπορεί να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σύμφωνα με μελέτη της ελληνική εταιρείας αναπτυξιακής υγείας παιδιών  65% των μαθητών που αρχίζουν την α δημοτικού σε χρονολογική ηλικία 5.4-5,7  θα παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες. Ένα απλό τεστ σχολικής ετοιμότητας  μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για την πρόβλεψη των  μελλοντικών  μαθησιακών  δυσκολιών. Tα προβλήματα υπερκινητικότητας και  συμπεριφοράς στους μαθητές του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης που παρουσίασε ο Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής Στέλιος Μαντούδης στην ημερίδα που διοργάνωσε …

READ MORE