ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Η κοινωνική ζωή στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στο νηπιαγωγείο το παιδί αποκτάει πιο γρήγορα και πιο εύκολα φιλίες. Οργανώνονται αυθόρμητα σε ομάδες, πρώτα για τα παιχνίδια και αργότερα για ομαδικές δραστηριότητες. Η πρώτη ιδέα της συνεργασίας και των πλεονεκτημάτων της προπαρασκευάζεται σ’ αυτήν την κοινή εργασία.…

READ MORE

Tι είναι το ανιχνευτικό αναπτυξιακό check up από τον ειδικό

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι ένα νέο τεστ για την πρόληψη των αναπτυξιακών διαταραχών που γίνεται από τους θεραπευτές. Η σύγχρονη τάση στη διαγνωστική και θεραπευτική πρακτική των αναπτυξιακών διαταραχών είναι:  Η πρόληψη, ώστε να μην εκδηλωθούν , καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση προτού τα διάφορα συμπτώματα που εντοπίζουμε σε ένα παιδί μονιμοποιηθούν, οργανωθούν και γίνουν διαταραχή. Η πρόληψη μας δίνει το πλεονέκτημα να παρέμβουμε με συμβουλευτική σε κάθε σύμπτωμα…

READ MORE

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε "τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί" προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως…

READ MORE

Γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας στο παιδί μας πριν αρχίσει το σχολείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Πολύ συχνά οι γονείς μικρών παιδιών που καθυστερούν να μιλήσουν ή έχουν ανώριμη συμπεριφορά ή πιο αργό ρυθμό εξέλιξης, ρωτούν με άγχος και αγωνία: «Γιατρέ, θα μπορέσει να πάει το παιδί μου κανονικά στο σχολείο;» Πιστεύω πως η ερώτηση αυτή, παρότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλοϊκή και σίγουρα μας φέρνει σε δύσκολη θέση γιατί, εδώ που τα λέμε,  δεν ξέρουμε και την απάντηση.  Απηχεί θα έλεγα, την έντονη ανησυχία και…

READ MORE

Τι κάνουμε σήμερα στην χώρα μας σχετικά με την σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σήμερα στην Ελλάδα, η σχολική ετοιμότητα, εφαρμόζεται αρκετά από τους παιδιάτρους στα ιδιωτικά ιατρεία τους. Βέβαια είναι θετικό το γεγονός ότι όλοι οι νέοι παιδίατροι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα θέματα της παιδικής ανάπτυξης και συνεχώς εκπαιδεύονται σε…

READ MORE

Τρόποι παρότρυνσης των μαθηματικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία και στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Στα παιδιά προσχολική ηλικίας θα πρέπει να προσφέρονται πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική ώστε: Να προβληματίζονται και να ερευνούν διαφορετικές καταστάσεις Nα στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες Nα κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα Nα διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά, μέσα και καταστάσεις που συνδέονται με την καθημερινή ζωή Nα…

READ MORE

Σύγκριση ποσοτήτων μια σημαντική προ μαθηματική ικανότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Για να μπορέσουν τα παιδιά να βάλουν στη σειρά τα στοιχεία ενός συνόλου αντικειμένων μ’ ένα κριτήριο ποσότητας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν δύο ιδιότητες της σχέσης διάταξης: 1. την αντισυμμετρικότητα (αν το σύνολο Α έχει…

READ MORE

Πως τα παιδιά προσχολική ηλικίας μαθαίνουν τους αριθμούς και την αρίθμηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο αριθμός αποτελεί μια αφηρημένη μαθηματική έννοια η οποία, αν και ξεκινάει από τον πραγματικό κόσμο, δεν παραμένει συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η έννοια του αριθμού δεν δημιουργείται από μόνη της Η έννοια του αριθμού είναι η κατάληξη μιας σειράς δραστηριοτήτων οι οποίες συνδυάζουν τις διαφορετικές λειτουργίες που σχετίζονται με τους αριθμούς, όπως είναι η προφορική αρίθμηση, η καταμέτρηση, η μέτρηση, η αναγνώριση συμβόλων, η αναγνώριση ποσοτήτων κλπ. Αυτό…

READ MORE

Ποια είναι τα εξελικτικά στάδια των νοητικών και μαθηματικών ικανοτήτων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Για να μπορέσει ένα παιδί να αναπτύξει την μαθηματική σκέψη θα πρέπει να κατακτήσει ένα προς ένα και τα τέσσερα στάδια νοητικής ανάπτυξης όπου σύμφωνα με τον Piaget, η σειρά διαδοχής παραμένει αναλλοίωτη. Είναι, όμως, δυνατό το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο να επιταχυνθεί, ανάλογα με το περιβάλλον του παιδιού, το κοινωνικό του στρώμα, κλπ. Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε καλά στο μυαλό μας είναι ότι για…

READ MORE