ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι η ψυχοκινητικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ψυχοκινητικότητα είναι η σκόπιμη κινητική συμπεριφορά, στην οποία εμπλέκεται το σώμα του παιδιού και η οποία προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται από ψυχικούς μηχανισμούς. Πλευρίωση: Με τον όρο "πλευρίωση" αναφερόμαστε στην εξειδίκευση μιας λειτουργίας ή δραστηριότητας στη μια πλευρά ενός…

READ MORE

Τι είναι ο κινητικός συντονισμός και πως συνδέεται με την κινητική αδεξιότητα στα παιδιά;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον όρο κινητικό συντονισμό εννοούμε την συνεργασία διαφορετικών μερών του σώματος  ώστε  να  επιτευχθεί  το  επιθυμητό  κινητικό  αποτέλεσμα,  χωρίς  απώλειες χρόνου και ενέργειας και αποφεύγοντας τις συγχύσεις  (Riek, Woolley, 2005). Για να μπορέσει να κινηθεί ένα παιδί επιδέξια και συντονισμένα χρειάζονται και επιμέρους γνωστικές αντιληπτικές και κιναισθητικές ικανότητες. Η κινητική αδεξιότητα ή διαταραχή του κινητικού συντονισμού είναι η έλλειψη καθορισμού και συντονισμού των βασικών κινητικών ικανοτήτων και ενεργειών ώστε…

READ MORE

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να αρχίσει ένα παιδί ένα άθλημα ή μια αθλητική δραστηριότητα;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ικανότητα του κάθε παιδιού να εκτελεί επιδέξιες κινήσεις αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδικής ανάπτυξης. Από την ενδομήτρια ζωή το έμβρυο κάνει κινήσεις, όταν γεννηθεί σχεδόν όλες οι κινήσεις του είναι αντανακλαστικές και ελάχιστες εκούσιες. Όσο ωριμάζει, μεγαλώνει και αρχίζει να μαθαίνει νέες κινήσεις που τον βοηθούν στην καθημερινή του ζωή, όπως το περπάτημα, ή μαθαίνει να εκτελεί κινήσεις. Το κάθε παιδί μέσα στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του…

READ MORE

Ποιες είναι οι βασικές κινητικές ικανότητες;

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι αυτές οι ικανότητες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή για να μετακινηθούμε και γενικότερα να αυτοεξυπηρετηθούμε. Πρόκειται για κινητικές  ικανότητες που τις αποκτούν όλα το υγιή παιδιά αρχίζουν να εξελίσσονται σταδιακά αμέσως μετά την γέννηση και ολοκληρώνονται μέχρι…

READ MORE