ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι η παιδική και εφηβική επιθετικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς είναι αναγνωρίσιμη στα αγόρια και στα κορίτσια με πιο συχνή εμφάνιση στα αγόρια. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές με τα αγόρια να εμφανίζονται να ασκούν πιο συχνά σωματική βία ενώ τα κορίτσια λεκτική βία. Πότε…

READ MORE

Ποιες είναι οι μορφές της επιθετικότητας στα παιδιά και στους εφήβους

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η επιθετικότητα συνδέεται άμεσα με την ηθική ανάπτυξη του παιδιού και συνήθως περιλαμβάνει ένα σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων και εκδηλώσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Υπάρχουν διάφορες μορφές επιθετικότητας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: Συντελεστική επιθετικότητα (instrumental aggression), με την οποία το παιδί έχει την πρόθεση να αποκτήσει ένα αντικείμενο ή ένα προνόμιο, όπως το να σπρώξει κάποιο άλλο παιδί για να μπει πρώτο στη…

READ MORE

Οι πιο συνηθισμένες αναπτυξιακές τάσεις της επιθετικής συμπεριφοράς

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σε έρευνες που έγιναν σχετικά με την επιθετικότητα, διαπιστώθηκαν οι εξής αναπτυξιακές τάσεις: (Παρασκευόπουλος, 1985)  Η  συχνότητα   και   η   ένταση   της   επιθετικής   συμπεριφοράς μειώνονται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας. Η αισθητή μείωση της επιθετικότητας με την πάροδο της…

READ MORE

Ο θυμός είναι η πρώτη και κυρίαρχη εκδήλωση της παιδικής επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο θυμός δε μαθαίνεται, υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης στο βρέφος. Το συναίσθημα αυτό προκαλείται στο βρέφος από την απογοήτευση - ματαίωση (frustration) που αισθάνεται εξαιτίας της καθυστερημένης ανταπόκρισης των σημαντικών άλλων (γονέων, φροντιστών) στο περιβάλλον του, στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών πείνας, καθαριότητας, ανακούφισης, στοργής κλπ. Από την πρώτη βρεφική ηλικία παρατηρούνται σημαντικές ενδο -ατομικές διαφορές ως προς την διεκδικητικότητα ή την παθητικότητα στη συμπεριφορά τους, την…

READ MORE

Τρόποι αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους γονείς και τους δασκάλους

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η επιθετικότητα είναι δύσκολο να ελεγθεί όταν πρόκειται για χρόνια επιθετικότητα η όποια έχει παγιωθεί, σαν τρόπος συμπεριφοράς του παιδιού. Ωστόσο οι γονείς και οι  δάσκαλοι μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς, με τους παρακάτω τρόπους: Θετική…

READ MORE

Πως η συνεργασία σχολείου και οικογένειας βοηθά στην μείωση της επιθετικότητας στα παιδιά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η ραγδαία εξάπλωση των δημοκρατικών ιδεών βρήκε πολλούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς σχεδόν απροετοίμαστους να  αντιμετωπίσουν σωστά  την  πραγματικότητα,  ιδιαίτερα  τις στιγμές που εκδηλώνεται επιθετική συμπεριφορά. Η προϋπάρχουσα γνώση δεν επαρκεί, γιατί, όπως έχει φανεί πολλές φορές, άλλα θεωρούν σωστά πολλές φορές οι δάσκαλοι και οι γονείς και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και συστηματική άσκηση στους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης της επιθετικότητας των παιδιών, τόσο στο σπίτι…

READ MORE

Η στάση των γονέων απέναντι στην επιθετικότητα των παιδιών και εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Η ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην ανεμπόδιστη έκφραση όλων των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων, χωρίς ενοχές και χωρίς…

READ MORE

Η αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των έφηβων είναι μια δύσκολη διαδικασία. Οι γονείς κυρίως αλλά και όλα τα άλλα πρόσωπα θα που εμπλέκονται στην καθημερινή ζωή του παιδιού και έχουν την ευθύνη της αγωγής  (παππούδες φροντιστές, παιδαγωγοί) χρειάζεται να συνεργαστούν και να καταβάλουν συστηματική προσπάθεια με σχέδιο και προγραμματισμό των ενεργειών τους. Αποφεύγοντας τις σπασμωδικές και αντανακλαστικές κινήσεις, δείχνοντας υπομονή αλλά και ψυχραιμία γιατί τα αποτελέσματα αυτής…

READ MORE

Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών σαν πρότυπο στο παιδί με επιθετικότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι γονείς Είναι γνωστό ότι τα παιδιά μας αντιγράφουν και μας μιμούνται αυτό και μόνο αναδεικνύει την ανάγκη για αυτοκριτική. Εμείς οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σκεφτούμε το δικό μας επιθετικό εαυτό και τις καθημερινές μας…

READ MORE

Ο ρόλος της οικογένειας στην καθημερινής ζωή των παιδιών και στην ενίσχυση επιθετικότητας

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι, σήμερα δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στα οποία αυτά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς νέα κρούσμα επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών, που καταλήγουν πολλές φορές και σε εκδηλώσεις σοβαρότερων περιστατικών βίας μέσα στα σχολεία.  Η τηλεόραση, εξακολουθεί να μεταδίδει,…

READ MORE