ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές σύμφωνα με το ταξινομητικό σύστημα ICD-10

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, είναι οι διαταραχές που συναντούμε σε παιδιά με συχνότητα 3-5% που μολονότι και έχουν φυσιολογική νοημοσύνη παρουσιάζουν κάποιου βαθμού αναπτυξιακή καθυστέρηση σ’ ένα ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξής τους, π.χ. (λόγου και ομιλίας, κίνησης λεπτής…

READ MORE

Πως οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η μετεξέλιξη των προβλημάτων λόγου στην προσχολική ηλικία οδηγούν σε  μαθησιακές δυσκολίες. Πολλές μελέτες και διαφορετικών ειδικοτήτων ερευνητές υποστηρίζουν ότι με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, εκδηλώνονται μαθησιακές δυσκολίες ακόμη  και από την Α' δημοτικού. Για αυτό τον λόγο η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά όλα τα νήπια να ελέγχονται πριν από την έναρξη του δημοτικού μέσα από την Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α' Τεστ ( Σ. Μαντουδής 2007) Το…

READ MORE

Πως οι μαθησιακές δυσκολίες δημιουργούν συναισθηματικές διαταραχές

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Τα παιδιά και οι έφηβοι που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες τις βιώνουν παρόμοια με τις «δυσκολίες ζωής» που βιώνει ένας ενήλικας. Αποζητούν να μην υπήρχαν σχολεία και μαθήματα σε τόσο έντονο βαθμό που πολύ συχνά αγγίζουν οριακά τις συναισθηματικές διαταραχές.…

READ MORE

Πως οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές συνδέονται με διαταραχές στην συμπεριφορά και μαθησιακές δυσκολίες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας έχουν περισσότερα κοινωνικά, συναισθηματικά και προβλήματα συμπεριφοράς σε σχέση με παιδιά της ίδιας ηλικίας χωρίς γλωσσική διαταραχή. Συγκριμένα η έρευνα της  B. Sawa(1981)και των J. Stevenson et al (1985) αναφέρουν ότι: Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά με διαταραχές στο λόγο παρουσίααν σε μεγαλύτερο βαθμό υπερκινιτικότητα ή επιθετικότητα ή αντίθετα δυσκολία στην σχολική προσαρμογή και ήταν ιδιαίτερα συνεσταλμένα. Επίσης, εξετάστηκαν παιδιά…

READ MORE

Ποια είναι η κλινική εικόνα ενός παιδιού με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας σύμφωνα με την κατάταξη του ICD-10

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι διαταραχές μπορεί να είναι: Α1.1) Προσληπτικού τύπου (Αντιληπτική Διαταραχή του Λόγου) Α1-2) Εκφραστικού τύπου (Διαταραχή στην Έκφραση του Λόγου) Α1.3) Ειδικές διαταραχές άρθρωσης Α1-4) Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη από επιληψία (σύνδρομο Landau-Kleffnez) Στις αντιληπτικές διαταραχές του λόγου η ικανότητα…

READ MORE

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές (ΕΑΑ)

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές (ΕΑΑ) χαρακτηρίζονται κυρίως από μια σημαντική καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού,  π.χ. ανάπτυξη του λόγου του παιδιού που προσδιορίζεται τουλάχιστον 1 χρόνο πίσω από τη χρονολογική του ηλικία. Έχουμε ένα παιδί που ενώ είναι 2 χρονών οι ικανότητες του στο λόγο είναι αντίστοιχες με αυτές ενός βρέφους 1έτους, λέει "μαμά, μπαμπά" και βγάζει μεμονωμένες φωνούλες. Η καθυστέρηση  στο λόγο ή στους…

READ MORE

Μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι επανειλημμένες  αποτυχίες (ματαιώσεις) στο σχολείο που οφείλονται στις μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν στο παιδί συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, θυμού και απομόνωσης από το σχολείο και την κοινωνικές σχέσεις με φίλους. Από την άλλη μεριά η εσωτερική αβεβαιότητα και αναστάτωση  που…

READ MORE

Πως οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να οδηγήσουν το παιδί σας στην κατάθλιψη

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι επηρεάζουν την συμπεριφορά μας και στην ενήλικη ζωή. Σημαντικές  έρευνες έχουν μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία και στην αντικοινωνική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν τη συνέχεια της ψυχοπαθολογίας, από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ο Rutter υποστηρίζει ότι τα αγόρια με διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά και στην ενήλικη ζωή. Αντίθετα τα κορίτσια…

READ MORE

Ο ρόλος και η στάση της οικογένειας και του σχολείου στις μαθησιακές δυσκολίες

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η οικογένεια, αρχικά και το σχολείο στην συνέχεια, με την στάση τους, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το σχηματισμό «αρνητικής εικόνας» εαυτού του εφήβου με μαθησιακές δυσκολίες. Η στάση του σχολικού περιβάλλοντος και οι απαιτήσεις της οικογένειας για ακαδημαϊκή επιτυχία…

READ MORE

Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές ΕΑΔ: Συχνότητα- θεραπεία- πρόγνωση

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι  ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές στο λόγο συναντώνται συχνότερα στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια, σε αναλογία 3-4 : 1. Στην Ελλάδα δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αμερικανικές έρευνες αναφέρουν ότι στο 5-6% του σχολικού πληθυσμού ανευρίσκονται ΕΑΔ στο λόγο (Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία 1994). Το ποσοστό αυτό περιγράφεται στο 7-10% σε άλλες έρευνες και περίπου το ίδιο ποσοστό πρέπει να ισχύει και για την Ελλάδα. Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση των  ΕΑΔ…

READ MORE