ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Πρώτη έννοια της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στην προσχολική ηλικία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι προμαθηματικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται μέσα από το παιχνίδι. Είναι απλές και συγκεκριμένες για να γίνουν εύκολα κατανοητές από το παιδί. Οι αριθμητικές έννοιες αρχίζουν με την συνειδητοποίηση της μονάδας σαν στοιχείο μέτρησης και είναι προσθετικές (βάζω ένα),…

READ MORE

Πως ο παιδαγωγός μπορεί βοηθήσει το παιδί στην ένταξη του στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Το παιδί στον παιδικό σταθμό βρίσκεται συχνά σε κατάσταση έντασης καθώς τα ατομικά του συμφέροντα και οι ανάγκες του έρχονται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές απαιτήσεις της ομάδας και του χώρου που λέγεται «παιδικός σταθμός». Η προσχολική αγωγή δεν αποβλέπει μόνο στην μετάδοση γνώσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, αλλά συγχρόνως και στην υποστήριξη της εξέλιξης της προσωπικότητάς του παιδιού. Το παιδί έχει ήδη βιώσει τις πρώτες…

READ MORE

Αναγνωρίστε σε ποιο τύπο μάθησης ανήκει το παιδί σας

By: | Tags: , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο κάθε άνθρωπος έχει έμφυτο ένα στοιχειώδη προγραμματισμό ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μαθαίνουμε αφομοιώνοντας γνώσεις και χρησιμοποιώντας τες. Ο καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και ως γονείς θα έχετε παρατηρήσει ότι άλλο παιδί λειτουργεί καλύτερα στα…

READ MORE

Γιατί είναι σημαντικό για την οικογένεια να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί

By: | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι οικογενειακές στιγμές είναι πολύτιμες, κυρίως για τα μικρά μέλη, που διδάσκονται τον θεσμό της οικογένειας και τις αξίες. Μέσα από τις απλές καθημερινές στιγμές μαθαίνουν για την φροντίδα, την αγάπη, τις ανθρώπινες σχέσεις και την αλληλεπίδραση τους με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής επισημαίνει ότι οι γονείς, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, δίνουν σημαντικά μαθήματα ζωής και τους διδάσκουν τον θεσμό…

READ MORE

Σημειώσεις: Πως μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο μαθητής στο σχολείο/εξετάσεις

By: | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι σημειώσεις μαθημάτων, αποτελούν μία από τις καλύτερες πηγές στη διαδικασία μελέτης ενός παιδιού. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής τονίζει ότι κρατώντας σημειώσεις, ένας μαθητής, όλη τη σχολική περίοδο έχει συμπυκνωμένα τα κυριότερα σημεία που έχουν αναφερθεί σε…

READ MORE

10 χρήσιμες συμβουλές για αποδοτική μελέτη

By: | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Το διάβασμα δεν είναι ευχάριστο για όλους, πόσο μάλλον όταν γίνεται αναγκαστικά και καθημερινά. Οι μαθητές δεν διαφέρουν πολύ από τους ενήλικες. Όταν γυρίζουν σπίτι προτιμούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν, παρά να μελετήσουν. Η άρνηση για μελέτη έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει την απόδοση τους. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, επισημαίνει ότι το κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο μάθησης. Κάποια παιδιά χρειάζονται λίγες ώρες για να…

READ MORE

Αποτελεσματική μελέτη και αποστήθιση την περίοδο των σχολικών εξετάσεων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι σχολικές εξετάσεις έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των μαθητών και είναι σημαντικό να οργανώσουν καλύτερα το διάβασμα και τη συστηματοποίηση τους, προκειμένου σε μικρό χρονικό διάστημα να καλύψουν όλη την ύλη και τα κενά. Παρόλο που…

READ MORE

Εξετάσεις: Τεχνικές επανάληψης για μαθητές γυμνασίου-λυκείου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η περίοδος των εξετάσεων είναι μία απαιτητική περίοδος για κάθε μαθητή και ειδικά για αυτόν που δεν είναι σωστά προετοιμασμένος. Αυτό γιατί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, χρειάζεται να μελετήσει και να αφομοιώσει όλη τη σχολική ύλη. Αυτή η κατάσταση πολλές φορές δημιουργεί άγχος και στρες στους μαθητές για το αν θα προλάβουν να καλύψουν την ύλη και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και να ξεκινήσουν το διάβασμα. Το σημαντικό για τους…

READ MORE

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά με το άγχος των εξετάσεων

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σημαντικό ρόλο παίζει η συμπεριφορά των γονέων. Είναι οι άνθρωποι που επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών τους και μπορούν να την ενισχύσουν θετικά. Πρέπει όμως οι ίδιοι οι γονείς να ξεχωρίσουν ότι οι εξετάσεις…

READ MORE

Σχολική Ετοιμότητα:Α’ΤΕΣΤ

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η έναρξη της σχολικής φοίτησης αποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο που σηματοδοτεί όχι μόνο την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών μας, αλλά και τη γενικότερη επιτυχίας τους στη ζωή. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε με αντικειμενικό και ασφαλή τρόπο την σχολική ετοιμότητα και επάρκεια των παιδιών μας πριν αρχίσουν το σχολείο ώστε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα εκείνα τα παιδιά που δεν είναι ακόμα έτοιμα να αρχίσουν το σχολείο…

READ MORE