Ψυχολογικη Εκτιμηση & Υποστηριξη

psixΑφορά παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο.

Μετά την πρώτη Συνάντηση, και αναλόγως με τις ενδείξεις ακολουθεί ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε ατομική βάση.

Σε διαγνωστικό επίπεδο αξιολογούνται πιθανές ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς.

Στόχοι:
•    τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού
•    ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του
•    συστηματική εκμάθηση και ανάληψη ποικίλων ρόλων
•    ενδυνάμωση των σχέσεων με τους συνομήλικους
•    εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες,

Εργαλεία:
•    την εκτίμηση του νοητικού επιπέδου και των επιμέρους ικανοτήτων του παιδιού (ψυχομετρία)
•    χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (tests), με σκοπό την εκτίμηση της προσωπικότητας ως συνόλου, μέσω δομημένων ερωτηματολόγίων  και προβολικών τεχνικών, όπως:
•    M.M.P.I (τεστ προσωπικότητας)
•    C.P.I  (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    Rorschach (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    C.A.T (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    T.A.T  (Προβολικό τεστ συναισθηματικής  κατάστασης)
•    W.I.S.C (Τεστ νοημοσύνης)
•    Raven’s P.M (Τεστ νοημοσύνης – οπτικό)