ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0 |

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε “τι πρέπει να ξέρει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί” προκειμένου να αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο.

Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο όμως πλαίσιο και με καθορισμένο ρυθμό. Αποτελεί σύνθετη λειτουργία που προϋποθέτει επιμέρους ετοιμότητες όπως:

Ο ευρύτερος όρος της σχολικής ετοιμότητας δεν περιορίζεται μόνο στην ετοιμότητα του παιδιού. Περιλαμβάνει, επεκτείνεται και αφορά αντίστοιχα και το σχολείο σαν θεσμό, την οικογένεια και την πολιτεία. Το κράτος με τις δομές, με τους μηχανισμούς υποστήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Η σχολική ετοιμότητα είναι ένας όρος που περιλαμβάνει το παιδί, την οικογένεια το σχολείο και το κράτος

  • Είναι το παιδί έτοιμο να αρχίσει το σχολείο;
  • Είναι όμως και το σχολείο έτοιμο να δεχθεί, να εκπαιδεύσει και να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού;
  • Είναι η οικογένεια έτοιμη να διευκολύνει και να στηρίξει την μετάβαση του παιδιού σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο;
  • Είναι η πολιτεία επαρκώς οργανωμένη ώστε να στηρίξει όλο αυτό το σύστημα;

Η σχολική ετοιμότητα αποτελεί δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας σε μια κοινωνία 

Έχει αποδειχθεί από διαχρονικές μελέτες ότι η σχολική ετοιμότητα και η σχολική  επιτυχία και επάρκεια σχετίζεται άμεσα με την ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία των νεώτερων γενναίων, για αυτό το λόγο αποτελεί και έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες ευαισθησίας και επάρκειας των παροχών της πολιτείας, ιδιαίτερα στις οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Η εφαρμογή της σχολικής ετοιμότητας σε όλα τα σχολεία της χώρας μας θα δώσει την ευκαιρία στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες να βοηθήσουν τα παιδιά τους έγκαιρα. Γνωρίζουμε ότι  οι καλά οργανωμένες κοινωνίες μεριμνούν και ελέγχουν την σχολική ετοιμότητα και επάρκεια των παιδιών γιατί έχει αποδειχθεί ότι η σχολική αποτυχία δημιουργεί στα παιδιά αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, που τα οδηγεί σε:

Οι διαχρονικές συνέπειες της σχολικής αποτυχίας σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μελέτες δείχνουν ότι η σχολική αποτυχία αρχίζει με απλά καθημερινά ανυπακοής  αντιδραστικές συμπεριφορές αλλά αν αυτά τα συμπτώματα δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, τα παιδιά έχουν υψηλό  κίνδυνο να:

  • Εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο και τη μάθηση
  • Είναι πιο ευάλωτοι να εμφανίσουν περιττωματικές συμπεριφορές, να συμμετέχουν σε (κλοπές, σύσταση συμμοριών, εγκλήματα )
  • Είναι πιο ευάλωτοι να δοκιμάσουν και να κάνουν χρήση ουσιών
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη

Τα επιδημιολογικά αυτά δεδομένα καθώς και οι κοινωνικές αλλαγές, που περιγράψαμε, συμπίπτουν με τις σύγχρονες έρευνες της Α’ παιδοψυχιατρικής κλινικής Πανεπιστήμιου Αθηνών. (Αναγνωστόπουλος, Τσιαντης)

Leave a Reply