ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τα παιδιά μαθαίνουν και εξασκούνται την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0 |

Μια επιπλέον παράμετρος που διδάσκεται στο νηπιαγωγείο είναι οι ευκαιρίες των παιδιών να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και το πώς γράφουμε, να αρχίσουν δηλαδή να συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου ώστε:

  • Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης
  • Σε αυτό συμβάλλει η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη «δημιουργία» δικών τους εργασιών, αρχικά να αντιγράψουν μια κάρτα με ευχές με άπλα κείμενα, βλέποντας ένα υπόδειγμα
  • Εξελικτικά, συνειδητοποιούν ότι τα κείμενα απευθύνονται σε συγκεκριμένους κάθε φορά αναγνώστες και μαθαίνουν σταδιακά να τα βελτιώνουν, αναθεωρώντας, κατά περίπτωση τις επιλογές λεξιλογίου ή διατύπωσης

Τα παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους:

  • Να κρατούν ένα μολύβι
  • Ένα στυλό διαρκείας
  • μία κιμωλία με τρόπο αποτελεσματικό και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν παίρνοντας την σωστή σωματική στάση
  • Να γράφουν το όνομα τους στις εργασίες με κεφαλαία ή και πεζά γράμματα
  • Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους
  • Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν

Η συμβουλή του Ειδικού

Τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα όταν νιώθουν ότι μπορούν να γράψουν, όπως και οι μεγάλοι. Αυτό τα γεμίζει με αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι μεγαλώνουν.

Leave a Reply