Πρωιμη Παρεμβαση

imagesΜε τον όρο «Πρώιμη Παρέμβαση» περιγράφουμε αναπτυξιακά προγράμματα που ασχολούνται με παιδιά από 0-3 ετών.

Αυτά τα παιδιά συνήθως πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές και ιδιαιτερότητες ή κινδυνεύουν να εμφανίσουν νευροαναπτυξιακά προβλήματα στο μέλλον. Η έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση μας δίνει εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης. Στο πρόγραμμα, συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι και Φυσικοθεραπευτές. Ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι εμπλέκει σε μεγάλο βαθμό τους γονείς. Τους μαθαίνει να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με δραστηριότητες, αφού πρώτα κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες τους.

Ο στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης, είναι το παιδί να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του και σύμφωνα με αυτές να αναπτύξει τον αντιληπτικό, τον συναισθηματικό, τον κινητικό και τον επικοινωνιακό τομέα. Επίσης, σημαντικός στόχος, είναι να στηρίξει ψυχολογικά την οικογένεια και να τους κάνει να αποδεχτούν την κατάσταση. Η παροχή συμβουλευτικής παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια οικογένεια, διαφορετικά όσες προσπάθειες και αν γίνουν σε θεραπευτήρια δεν θα έχουν εξέλιξη, εάν δεν υπάρχει κατανόηση στο περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί.