ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Ποιες είναι οι κινητικές ικανότητες των παιδιών 3 με 4 χρονών

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0 |

Τα περισσότερα παιδιά 3 χρονών μαθαίνουν τις βασικές αναπτυξιακά κινητικές δεξιότητες ακολουθώντας τα ίδια στάδια, στην ίδια περίπου ηλικία. Aυτές οι ικανότητες ονομάζονται κινητικά  αναπτυξιακά ορόσημα.

Η απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων είναι σημαντική, γιατί σε αυτές στηρίζεται η ανάπτυξη των πιο σύνθετων, ειδικών κινητικών ή δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα σπορ. Οι βασικές αναπτυξιακές  κινητικές ικανότητες  είναι μια σειρά από κινήσεις ή κινητικά πρότυπα όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερα μέλη του σώματος. Ειδικές κινητικές δεξιότητες είναι οι βασικές ή ο συνδυασμός βασικών δεξιοτήτων που έχουν εφαρμοστεί στις απαιτήσεις σε κάποιο άθλημα.

Η διαδικασία απόκτησης και μάθησης των κινητικών δεξιοτήτων είναι συνεχιζόμενη και αλληλένδετη. Για την κατάκτηση  των βασικών κινητικών ικανοτήτων απαιτείται η ισορροπημένη ανάπτυξη των αντανακλαστικών και εθελοντικών κινήσεων των βρεφών ενώ για τη μάθηση των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων σημαντική προϋπόθεση είναι η ωρίμανση των βασικών κινητικών ικανοτήτων. Έτσι, ενώ ο στόχος στα πρώτα χρόνια είναι η απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, με το πέρασμα των χρόνων στόχος πια είναι η εξειδίκευσή τους, ώστε να αποκτηθούν οι κινητικές δεξιότητες που σχετίζονται με ειδικές καταστάσεις ή συνθήκες, όπως ο αθλητισμός. Ειδικές κινητικές αθλητικές δεξιότητες είναι οι εξειδικευμένες δεξιότητες στο ώριμο επίπεδο που απαιτούνται από το κάθε άθλημα. Το πέρασμα γίνεται σταδιακά και ο ρυθμός εξαρτάται από νευρομυϊκούς, γνωστικούς και αντιληπτικούς παράγοντες. Οι βασικές αναπτυξιακά κινητικές δεξιότητες ταξινομούνται σε:

  • Ισορροπίας, κινήσεις στις οποίες το σώμα παραμένει στην θέση του αλλά κινείται γύρω από οριζόντιους ή κάθετους άξονες, π.χ. τέντωμα, πιρουέτα, τράβηγμα, σπρώξιμο, κλίση πλάγια.
  • Μετακίνησης κινήσεις στις οποίες το σώμα μετακινείται σε έναν οριζόντιο ή κάθετο άξονα από ένα σημείο σε ένα άλλο, π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, άλμα, κουτσό, καλπασμός .
  • Χειρισμού κινήσεις στις οποίες δίνεται δύναμη σε αντικείμενα ή λαμβάνεται δύναμη από αυτά, π.χ. πέταγμα από επάνω και κάτω, πιάσιμο, χτύπημα με μπαστούνι, κύλισμα, κλωτσιά, χτύπημα με μπαστούνι, σπρώξιμο με μπαστούνι, κεφαλιά.

Leave a Reply