Κοινωνικό Έργο

ΕΤΟΣ 2010

 

Εξετάστηκαν συνολικά 1800 παιδιά. Συγκεκριμένα, 580 στην Ηλιούπολη, 558 στην Δάφνη, 200 στον Υμηττό και  462 στον Ζωγράφου.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

2010

 

ΕΤΟΣ 2011

 

Εξετάστηκαν συνολικά 1279 παιδιά. Συγκεκριμένα, 538 στην Ηλιούπολη, 321 στο Χολαργό και 420 στον Ζωγράφου.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

20112011

 

ΕΤΟΣ 2012 – 2013

 

Εξετάστηκαν συνολικά 1116 παιδιά. Συγκεκριμένα, 589 στην Ηλιούπολη και 527 στο Χολαργό.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
2012-13

 

ΕΤΟΣ 2014

 

Εξετάστηκαν συνολικά 1116 παιδιά. Συγκεκριμένα, 589 στην Ηλιούπολη και 527 στο Χολαργό.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
2014

 

ΕΤΟΣ 2015

 

Εξετάστηκαν συνολικά 1116 παιδιά. Συγκεκριμένα, 589 στην Ηλιούπολη και 527 στο Χολαργό.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
2015