Θεραπευτικες Υπηρεσιες

gp (1)Μέσα από εξειδικευμένα παιχνίδια και δραστηριότητες, ο εργοθεραπευτής αναπτύσσει τις αισθητηριοκινητικές  λειτουργίες του παιδιού.

Προτείνει λύσεις και καθοδηγεί τους γονείς πώς να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.

Μέσα από την εργοθεραπεία εκτιμά τις δεξιότητες – ικανότητες των νηπίων –παιδιών στους τομείς.
•    Αδρή – Λεπτή κινητικότητα
•    Ισορροπία – Συγχρονισμένη κίνηση
•    Οπτική αντίληψη – Διάκριση –  Μνήμη
•    Προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο
•    Γραφοκινητικές δεξιότητες
•    Ικανότητες οργάνωσης  λειτουργικών παιχνιδιών
•    Ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης

Σε ποια ηλικία μπορεί το παιδί να κάνει εργοθεραπεία;
Είναι  σίγουρο  ότι όσο πιο γρήγορα εντοπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού τόσο πιο εύκολη θα είναι η αντιμετώπιση τους με την βοήθεια της εργοθεραπείας. Βέβαια αρκετά συχνά έχουμε και παιδιά Δημοτικού ή Γυμνασίου που χρειάζονται βελτίωση σε κάποιον  τομέα.

Πότε πρέπει  οι γονείς να ζητήσουν βοήθεια;
•    Εάν οι γονείς ανησυχούν ότι το παιδί έχει μείνει λίγο «πίσω».
•    Εάν υπάρχει κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα.
•    Εάν η νηπιαγωγός του σχολείου εντοπίζει κάποιες δυσκολίες.
•    Εάν ο παιδίατρος συμβουλεύει τους γονείς να ζητήσουν βοήθεια.

Στο κέντρο :
Χρησιμοποιούμε έγκυρες διαγνωστικές δοκιμασίες που εντοπίζουν αξιόπιστα τις αδυναμίες του παιδιού.
Εφαρμόζουμε εξατομικευμένα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα εξάσκησης. Εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους και πλούσιο υλικό. Επανεκπαίδευση με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα.
Συνεργαζόμαστε άμεσα με γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές και αναπτυξιολόγους) καθώς και με υπηρεσίες και φορείς που συνδράμουν με αποτέλεσμά να παρακολουθούμε σταθερά την πορεία της εξέλιξης του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης του.

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένα tests και συγκεκριμένα:

Movement-ABC2_kitMovement ABC- (Assessment Battery For Children) 4-12

Είναι μια δοκιμασία εξέταση οπτικοκινητικού συντονισμού κινητικής συνεργασίας – ισορροπιστικών αντιδράσεων και αδρής κινητικότητας. Γίνεται σε παιδιά με κινητική αδεξιότητα – νευρολογικές διαταραχές και χρόνια εξέταση 60′. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι σε αναπτυξιακή ηλικία.

ΤΕΣΤ Αντιληπτικής Ικανότητας TVPS

Εκτιμά 7 διαφορετικές ικανότητες αντίληψης σε 2 επίπεδα για παιδιά απο 4 εώς 12 ετών και 13 έως 19 ετών. Visual descrimination, visual memory, visual-spacial relationship, visual sequencial memory, visual – figure ground, visual closure. Κάθε ένα απο τα 7 τεστ περιέχει 16 θέματα τοποθετημένα με σειρά δυσκολίας. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε μας δίνει αντιληπτικό νοητικό πηλίκο – αντιληπτική ηλικία και εκατοστιαίες θέσεις. Κάνοντας ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποιούς τομείς υπάρχει η μεγαλύτερη απόκλιση και να σχεδιάσουμε το θεραπευτικό σχήμα που θα ακολουθήσουμε. Δίνοντας το τεστ σε παιδιά νηπιαγωγείου μπορούμε να προλάβουμε μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες. Στα παιδιά του Δημοτικού μπορούμε να διαγνώσουμε σε ποιο τομέα της αντίληψης υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία και να ακολουθήσουμε το ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα του TVPS.

tvmsΤεστ Οπτικοκινητικής Αντίληψης TVMS

Το τεστ αυτό ελέγχει τον οπτικοκινητικό συντονισμό και παρέχει πληροφορίες σχετικά με νευροαισθητηριακές διαταραχές. Έχει 2 επίπεδα για παιδιά 4 έως 12 ετών και 13 έως 19 ετών. Αποτελείται απο 16 σχήματα τα οποία πρέπει το παιδί να αντιγράψει με ακρίβεια. Ελέγχει την οπτικοκινητική ακρίβεια, τον κινητικό έλεγχο, τον κινητικό συγχρονισμό και την ερμηνεία μορφής σχημάτων. Με το αποτέλεσμα βρίσκουμε τη νοητική ηλικία του παιδιού στον τομέα της οπτικοκινητικής αντίληψης. Με την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων μπρορούμε να καθορίσουμε το θεραπευτικό πρόγραμμα. Το δίνουμε σε παιδιά νηπιαγωγείου για να διαγνώσουμε οπτικοκινητική αδεξιότητα και σε παιδιά Δημοτικού για δυσκολίες στη γραφή και μαθησιακές δυσκολίες.

Test Tarps

Είναι για παιδιά 5 έως 14 ετών. Μετράει την ικανότητα του παιδιού για λογική, αφηρημένη και κριτική σκέψη. Εκτιμά τη δυνατότητα να προσλαμβάνει ακουστικά ερεθίσματα, να χρησιμοποιεί κριτική σκέψη και να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα. Μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του παιδιού να κάνει σύνθεση, ανάλυση, γενίκευση μιας λογικής σκέψης.

logo8erapeia (1)Πολλά φυσιολογικά παιδιά χρειάζονται βοήθεια στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας με στόχο την κοινωνικοποίησή τους.

Απευθύνεται σε παιδιά με:

-καθυστέρηση λόγου
-δυσφρασία – αφασία
-διαταραχή στην άρθρωση
-απραξία και δυσαρθρία ομιλίας
-ψευδισμός
-διαταραχές κατάποσης
-κρανίο εγκεφαλικής κάκωσης
-μαθησιακές δυσκολίες
-παιδικό τραυλισμό.

Πως βοηθάει η λογοθεραπεία στην καθυστέρηση του λόγου

Πολλά παιδιά στην εξέλιξη της ανάπτυξής τους παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ομιλία, με αποτέλεσμα να χρειάζονται βοήθεια. Η λογοθεραπεία είναι μια επιστημονική ειδικότητα και εφαρμόζεται σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχές στο λόγο και στην ομιλία. Στόχος της λογοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την ικανότητα του λόγου και της ομιλίας σύντομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της καθυστέρησης της ομιλίας και των μαθησιακών δυσκολιών. Είναι σημαντικό η παρέμβαση να γίνεται έγκαιρα για την καλύτερη αντιμετώπιση της δυσκολίας.

Πως βοηθάει η λογοθεραπεία στη σωστή άρθρωση των λέξεων

Η λανθασμένη άρθρωση πολλές φορές μοιάζει με τη «μωρουδίστική ομιλία» επειδή πολλά παιδιά δεν προφέρουν σωστά φθόγγους- συλλαβές – λέξεις π.χ. νερό – νεό, θάλασσα – τάλλασα. Οι φθόγγοι μαθαίνονται με μια διαδοχική σειρά. Μερικά παιδιά, όμως, μολονότι μεγαλώνουν, δε μπορούν να βελτιώσουν τη προφορά της ομιλίας τους και συνεχίζουν να κάνουν λάθη σε αυτά. Τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση με λογοθεραπεία ώστε σύντομα να μπορούν να αρθρώνουν σωστά.

Πως βοηθάει η λογοθεραπεία στον παιδικό τραυλισμό

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή του προφορικού λόγου που αφορά το ρυθμό και την ταχύτητα της ομιλίας. Ο κεκεδισμός και ο τραυλισμός είναι το ίδιο πράγμα. Συνήθως ξεκινά στην προσχολική ηλικία αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί ο τραυλισμός να εξαφανιστεί από μόνος του ενώ σε άλλα παιδιά μπορεί να γίνεται πιο έντονος όσο περνάει ο χρόνος από τη μέρα που πρωτοεμφανίστηκε. Όταν οι γονείς ανησυχήσουν θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο λογοθεραπευτή. Αυτός με ειδικές ασκήσεις αναπνοής και άλλες τεχνικές βοηθάει το παιδί και την οικογένειά του στην αντιμετώπιση της δυσκολίας.

imagesΜε τον όρο «Πρώιμη Παρέμβαση» περιγράφουμε αναπτυξιακά προγράμματα που ασχολούνται με παιδιά από 0-3 ετών.

Αυτά τα παιδιά συνήθως πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές και ιδιαιτερότητες ή κινδυνεύουν να εμφανίσουν νευροαναπτυξιακά προβλήματα στο μέλλον. Η έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση μας δίνει εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης. Στο πρόγραμμα, συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι και Φυσικοθεραπευτές. Ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι εμπλέκει σε μεγάλο βαθμό τους γονείς. Τους μαθαίνει να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με δραστηριότητες, αφού πρώτα κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες τους.

Ο στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης, είναι το παιδί να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του και σύμφωνα με αυτές να αναπτύξει τον αντιληπτικό, τον συναισθηματικό, τον κινητικό και τον επικοινωνιακό τομέα. Επίσης, σημαντικός στόχος, είναι να στηρίξει ψυχολογικά την οικογένεια και να τους κάνει να αποδεχτούν την κατάσταση. Η παροχή συμβουλευτικής παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια οικογένεια, διαφορετικά όσες προσπάθειες και αν γίνουν σε θεραπευτήρια δεν θα έχουν εξέλιξη, εάν δεν υπάρχει κατανόηση στο περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί.

-_2Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξη παιδιών με ειδικές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προσαρμογή τους στην ομάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με:

•    Αναπτυξιακή καθυστέρηση νοητική υστέρηση
•    Διάσπαση προσοχής
•    Υπερκινητικότητα
•    Μαθησιακές δυσκολίες

Στόχοι του προγράμματος είναι:
•    Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση και προσοχή)
•    Η συστηματική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσορθογραφίας)
•    Η υποστήριξη του σχολικού προγράμματος όταν άλλα προβλήματα μάθησης υπεισέρχονται.

mathΌλα τα παιδιά αναπτύσσονται σε διαφορετικό βαθμό, και με διαφορετική ταχύτητα. Για αυτό ένα αργοπορημένο ξεκίνημα στην ανάγνωση δεν σημαίνει σίγουρα και ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα.

Πολλά παιδιά που εξαρχής αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανάγνωση, βελτιώνονται ολοκληρωτικά  καθώς ωριμάζουν και έπειτα από συστηματική, καθημερινή εξάσκηση υπό την καθοδήγηση ειδικών. Οπωσδήποτε όμως, είναι σημαντικό εφόσον εντοπιστεί μια τέτοια αδυναμία του παιδιού, να υπάρξει βοήθεια από ειδικό.

Ενθαρρύνοντας την ανάγνωση – Βοήθεια για τον αδύναμο αναγνώστη

Πριν να βιαστούμε να δούμε κάποιο ειδικό πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως γονείς για να βοηθήσουμε την κατάσταση.

•    Ανεξάρτητα αν το παιδί είναι καλός ή κακός αναγνώστης, προσπαθήστε να του διαβάζεται φωναχτά όσο το δυνατό περισσότερο μπορείτε.
•    Όταν το παιδί  διαβάζει αργά, διαβάστε του λίγο εσείς και έπειτα αφήστε το να συνεχίσει, επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να τελειώσει η ιστορία.
•    Επιλέξτε βιβλία που είναι ενδιαφέροντα αλλά είναι γραμμένα με όπλο τρόπο.
•    Προτού   γυρίσετε την επόμενη σελίδα σταματήστε λίγο και ρωτήστε το τι πρόκειται να συμβεί στην συνέχεια της ιστορίας μας.
•    Ο σκοπός μας είναι για όλα τα παιδιά να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον για αυτό που είναι γραμμένο παρά για αυτό που είναι διαθέσιμο από την τηλεόραση και το βίντεο.  Ένα καλό βιβλίο επιτρέπει το μυαλό του παιδιού να δημιουργήσει χρώματα, ήχους και χαρακτήρες γεγονός που είναι πιο συναρπαστικό από ότι η δουλεία οποιουδήποτε σκηνοθέτη.
•    Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε μαθησιακή ικανότητα του παιδιού σας μην διστάσετε να το συζητήσετε με την δασκάλα του παιδιού στο σχολείο. Η δασκάλα θα σας φέρει σε επαφή με ειδικούς φορείς και έπειτα, το παιδί θα πρέπει να κάνει μια εξέταση που θα έχει την  μορφή σχολικής δοκιμασίας-τεστ. Εφόσον η δυσλεξία πηγάζει από την δυσκολία που έχει το παιδί να μετατρέψει τα γραφικά σύμβολα σε γλώσσα, οι πιο αποτελεσματικοί διαμεσολαβητές είναι οι ειδικοί λογοθεραπευτές.
•    Οποιαδήποτε θεραπεία και αν ακολουθήσετε, μην ξεχνάτε ότι εστιάζετε στην αδυναμία του παιδιού και αυτό είναι πιθανό να προκαλέσει στρες και στεναχώρια στο παιδί.
•    Μην περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα μέσα σε ένα ή δύο μήνες. Ίσως πάρει περισσότερο χρόνο και κόπο. Μη ρεαλιστικές προσδοκίες οδηγούν σε εκνευρισμό και δεν βοηθούν το παιδί.
•    Επίσης εάν οι παραδοσιακές μέθοδοι σας φαίνονται αργές, είναι εύκολο να αποπλανηθείτε από εναλλακτικές μεθόδους όπως ασκήσεις με τα μάτια, κινητοποίηση των κέντρων ισορροπίας του σώματος, βιταμίνες και λάδια ψαριού. Υπάρχουν ωστόσο ανεπαρκείς επιστημονικές έρευνες για να υποστηρίξουν αυτές τις λύσεις. Η καλύτερη θεραπευτικά λύση για ένα γλωσσικό πρόβλημα προσφέρεται από την προσέγγιση που βασίζεται στις μαθησιακές δυσκολίες και τα γλωσσικά προβήματα.

Μαθηματικά: ένα μυστήριο

Υπάρχουν έξυπνα παιδιά με μία ειδική αδυναμία στην ανάγνωση (δυσλεξία), υπάρχουν βέβαια και έξυπνα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων. Μερικά παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα απλά μαθηματικά, ενώ άλλα δεν μπορούν να κατανοήσουν πίνακες και πολύπλοκες πράξεις. Η δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων συναντάται πιο σπάνια από την δυσλεξία και σχετίζεται με προβλήματα συντονισμού και γραφής. Παιδιά που συναντούν τέτοιες δυσκολίες χρειάζονται επιπλέον βοήθεια ώστε να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να καταφέρουν να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά το μάθημα.

dyskoliesΠροβλήματα Λόγου και Γλώσσας

Η γλώσσα είναι ο ζωτικός σύνδεσμος που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να απολαμβάνουμε την συντροφιά των άλλων. Για αυτό τον λόγο δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι γλωσσικές δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζει το παιδί προκαλούν ανησυχία στους γονείς.
Ο λόγος αποτελείται από αυτό που λέμε (εκφραστική γλώσσα), και από αυτό που καταλαβαίνουμε ( προσλαμβάνον μήνυμα). Τα παιδιά μπορεί να καθυστερήσουν να αναπτύξουν την γλωσσική ικανότητα ( γλωσσική καθυστέρηση) ή ακόμα μπορεί να αναπτύξουν τις σωστές λέξεις αλλά να τις εκφράζουν με παράξενο τρόπο και να τις κατανοούν μονάχα εν μέρει (γλωσσική ανωμαλία). Σε μια άλλη περίπτωση οι λέξεις μπορεί να είναι σωστά στο μυαλό του παιδιού αλλά να μην μπορεί να τις προφέρει σωστά.

Καθυστέρηση στην ομιλία – Έκφραση Λόγου

“Ο Γιάννης δεν είχε μιλήσει μέχρι τα τέσσερα του χρόνια, παρόλα αυτά ήταν πολύ έξυπνο παιδί. Ο Γιάννης πιθανόν να είχε μια καθυστέρηση στην έκφραση του λόγου που δεν συναντάμε σπάνια σε παιδιά αυτής της ηλικίας”. Αυτό μερικές φορές έχει τις ρίζες του στην κληρονομικότητα και πολύ συχνά αδέλφια έχουν παρόμοια καθυστέρηση. Ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να διαγνώσουμε και περαιτέρω αναπτυξιακά προβλήματα που ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Όμως, όταν το παιδί κατά τα άλλα έχει ομαλή ανάπτυξη, ακοή, κατανόηση συνείδηση και επικοινωνία τότε δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά απλή καθυστέρηση στην έκφραση.
Οι γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του λόγου με το να μιλούν να ακούν και να γράψουν τα παιδιά τους σε ένα καλό νηπιαγωγείο. Ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας θα βοηθούσε αρκετά την ανάπτυξη του λόγου και σε περίπτωση που οι γονείς δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για τις μετακινήσεις, θα ήταν προτιμότερο να γίνεται στο σπίτι.

Καθυστέρηση στην πρόσληψη των μηνυμάτων

Για καθυστέρηση στην κατανόηση της γλώσσας μπορούμε να μιλάμε όταν το παιδί συνεχίζει να μην καταλαβαίνει αυτό που του λέμε. Αυτά τα παιδιά είναι σαν να ζουν σε μια ξένη χώρα και δεν καταλαβαίνουν την γλώσσα. Ίσως χαμογελούν και φαίνονται να κατανοούν αυτό που γίνεται γύρω τους, αλλά βρίσκονται έξω από τα νερά τους. Εάν ανησυχείτε ότι το παιδί σας δεν αντιλαμβάνεται αυτό που του λέτε , μιλήστε σε ένα παιδίατρο, ή σε ένα ειδικό. Αυτός θα σας κατατοπίσει για το τι θα πρέπει να κάνετε.

pupilsΓλωσσικές Ανωμαλίες

Οι πιο μπερδεμένοι γονείς είναι αυτοί που έχουν παιδιά τα οποία έχουν ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο για την ηλικία τους αλλά χρησιμοποιούν τις λέξεις με ένα τρόπο όπου είναι δύσκολο να βγάλει κανείς νόημα με σιγουριά για το τι θέλουν να πουν. Αυτά τα παιδιά το βρίσκουν δύσκολο να περιγράψουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή να έχουν ένα πλούσιο διάλογο με κάποιον άλλον. Μπορεί να τα ρωτήσουμε «Σε ποιο σχολείο πας;» και αυτά να απαντήσουν « Πάω στην πρώτη δημοτικού. Την δασκάλα μου την λένε Πατυ»
Μερικά παιδιά πάνω στην κουβέντα «κολλάνε» και είτε επαναλαμβάνουν μία λέξη ή συνεχίζουν μιλώντας μόνο για ένα θέμα. Άλλα πάλι, ανακατεύουν σε ένα λόγο γεμάτο νόημα, έννοιες που δεν είναι κατανοητές. Οι γλωσσικές ανωμαλίες είναι συχνά κληρονομικές και αυτές.

Αρθρωτικές Δυσκολίες

Μερικά παιδιά καθώς μεγαλώνουν συνεχίζουν να προφέρουν λέξεις κατά ένα τρόπο που ακούγεται ανώριμος και αρμόζει σε μικρότερα παιδιά. Παραλείπουν καταλήξεις λέξεων ή προφέρουν λάθος μέρος των λέξεων. Αυτό ακούγεται χαριτωμένα και συνήθως εξαφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου.
Ωστόσο άλλα παιδιά αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές αρθρωτικές δυσκολίες πράγμα που κάνει την ομιλία τους δύσκολό να κατανοηθεί. Αυτό συνδέεται συνήθως με δυσκολίες στο αναπνευστικό, στην κατάποση ή στην κίνηση της γλώσσας. Αυτός ο συνδυασμός συμπτωμάτων  που ονομάζεται δυσπραγία, μερικές φορές μπορεί να είναι ενοχλητικός για το παιδί και χρειάζεται ένα μεγάλο διάστημα θεραπείας για να διορθωθεί.

Τραυλισμός

Ένα παιδί κάτω τεσσάρων χρονών μπορεί να τραυλίζει όταν είναι κουρασμένο ή όταν ενθουσιάζεται.

psixΑφορά παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο.

Μετά την πρώτη Συνάντηση, και αναλόγως με τις ενδείξεις ακολουθεί ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε ατομική βάση.

Σε διαγνωστικό επίπεδο αξιολογούνται πιθανές ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς.

Στόχοι:
•    τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού
•    ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του
•    συστηματική εκμάθηση και ανάληψη ποικίλων ρόλων
•    ενδυνάμωση των σχέσεων με τους συνομήλικους
•    εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες,

Εργαλεία:
•    την εκτίμηση του νοητικού επιπέδου και των επιμέρους ικανοτήτων του παιδιού (ψυχομετρία)
•    χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (tests), με σκοπό την εκτίμηση της προσωπικότητας ως συνόλου, μέσω δομημένων ερωτηματολόγίων  και προβολικών τεχνικών, όπως:
•    M.M.P.I (τεστ προσωπικότητας)
•    C.P.I  (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    Rorschach (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    C.A.T (Προβολικό τεστ συναισθηματικής κατάστασης)
•    T.A.T  (Προβολικό τεστ συναισθηματικής  κατάστασης)
•    W.I.S.C (Τεστ νοημοσύνης)
•    Raven’s P.M (Τεστ νοημοσύνης – οπτικό)

simbuleytikiΗ μακρόχρονη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης ενός παιδιού δεν είναι πάντα εύκολή υπόθεση.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της οικογενείας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, είναι απαραίτητη η διαρκής ενημέρωση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν την διαπαιδαγώγηση του.

Η Συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς οι οποίοι χρειάζονται καθοδήγηση και ενημέρωση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού τους.

 

Συγκεκριμένα:
•    Δίνονται οδηγίες στους γονείς για το πώς να βοηθήσουν το παιδί τους στο σπίτι και στο σχολείο
•    Παρέχονται προτεινόμενες δραστηριότητες για την βελτίωση των δυνατοτήτων του παιδιού
•    Ενδυναμώνεται – τονώνεται η συνεργασία του παιδιού με το γονιό
•    Συμβάλλει στην αναγνώριση και στον εντοπισμό των αδυναμιών  του παιδιού
•    Προάγει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις
•    Δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον στο σπίτι
•    Φέρνει τους γονείς πιο κοντά στο παιδί τους
•    Παρέχει στους γονείς συμβουλές για θέματα που αφορούν το μέλλον του παιδιού

efivoiΤα τελευταία χρόνια, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία  για την μελλοντική επαγγελματική επιτυχία των εφήβων καθώς η επαγγελματική πορεία αναγνωρίζεται πλέον ως καθοριστικός παράγοντας για την προσωπική ισορροπία και ευτυχία.

Η αγωνία για το μέλλον και για μια κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων εφήβων σήμερα, που καλούνται από τα τελευταία κιόλας σχολικά έτη να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα επαγγελμάτων, το επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκήσουν στο μέλλον.

Στάδια:
1. Προσωπικές συνεντεύξεις: Ο στόχος των συνεδριών είναι μια ολοκληρωμένη προσωπική διερεύνηση των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των προτιμήσεων του.
2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων: Χορηγούνται δοκιμασίες επαγγελματικού προσανατολισμού (P.F) σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Τέτοιες δοκιμασίες είναι:
• Τεστ Αυτοαντίληψης για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου
• Τεστ Ενδιαφερόντων – Ικανοτήτων
• Τεστ Επαγγελματικών προτιμήσεων
• Τεστ Αυτοπεποίθησης
3. Οργάνωση των στόχων και σχεδιασμός μελλοντικής δράσης: Σε αυτό το στάδιο ο έφηβος καθοδηγείται και ενημερώνεται για τα μέσα τα οποία έχει στην διάθεση του προς την επίτευξη των στόχων του, τις δυνατότητες δράσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα την πορεία  προς τις επαγγελματικές του επιδιώξεις.

Στόχοι:
• Να αναζητήσει τις ικανότητες του και τα ταλέντα του
• Να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του
• Να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τις απαιτήσεις του από το περιβάλλον του
• Να εκτιμήσει τα ιδιαίτερα χαρίσματα και να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του
• Να ταξινομήσει αποτελεσματικά τις προτεραιότητες και τους στόχους του για το μέλλον
• Να αποκτήσει κίνητρα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς μια δημιουργική κατεύθυνση
• Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις επιλογές του