ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Η κινητική ανάπτυξη στην προεφηβεία και στην εφηβεία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0 |

Η κινητική ανάπτυξη στην προεφηβεία χαρακτηρίζεται από πολλές φυσικές αλλαγές, με τις οποίες το σώμα ενός παιδιού ωριμάζει και γίνεται εφηβικό. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν για μερικά χρόνια και περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στο ύψος, στο ποσοστό λίπους, στη σύνθεση των οστών και των μυών, στη διάπλαση του εγκεφάλου, καθώς και άλλων μορφολογικών αλλαγών του σώματος.

Η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

 • Εμφάνιση νέων δεξιοτήτων
 • Βελτίωση του τύπου της κίνησης
 • Βελτίωση του αποτελέσματος της εκτέλεσης
 • Απόκτηση νέων συνδυασμών της δεξιότητας
 • Βελτίωση της προσαρμοστικότητάς της στο περιβάλλον

Στην εφηβεία, η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη του νέου αθλητή. Όλες οι κατηγορίες των ικανοτήτων είναι αλληλένδετες και επηρεάζουν τους ασκούμενους σε διαφορετικό βαθμό στις διαφορετικές ηλικίες.

Ακριβώς όπως οι φυσικές ικανότητες αναπτύσσονται στον χρόνο, έτσι και οι γνωστικές, αντιληπτικές και ψυχολογικές ικανότητες χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια για να αναπτυχθούν. Η ανάπτυξή τους είναι αποτέλεσμα των ποικίλων ερεθισμάτων που δέχεται κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γνώσεις, στάσεις, π.χ. ευγενούς άμιλλας και ηθικής, νοητικές λειτουργίες για απόδοση, π.χ. λήψη αποφάσεων, πρόβλεψης και προσοχής, συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις, π.χ. άγχος, αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να περιέχει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του αθλητή κατά συμπληρωματικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικές, κινητικές, ψυχολογικές, γνωστικές και αντιληπτικές συνιστώσες. Για την εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται συνδυασμός ικανοτήτων. Οι παρακάτω φυσικές ικανότητες βοηθούν σημαντικά και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κινητική ανάπτυξη των έφηβων  αθλητών:

 1. Αντοχή
 2. Δύναμη
 3. Ταχύτητα
 4. Επιδεξιότητα
 5. Ευκαμψία
 6. Τα δομικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά
 7. Οι γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες
 8. Οι ψυχολογικές ικανότητες
 9. Η διατροφή
 10. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές

Leave a Reply