Επαγγελματικος Προσανατολισμος για εφηβους

efivoiΤα τελευταία χρόνια, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία  για την μελλοντική επαγγελματική επιτυχία των εφήβων καθώς η επαγγελματική πορεία αναγνωρίζεται πλέον ως καθοριστικός παράγοντας για την προσωπική ισορροπία και ευτυχία.

Η αγωνία για το μέλλον και για μια κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων εφήβων σήμερα, που καλούνται από τα τελευταία κιόλας σχολικά έτη να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα επαγγελμάτων, το επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκήσουν στο μέλλον.

Στάδια:
1. Προσωπικές συνεντεύξεις: Ο στόχος των συνεδριών είναι μια ολοκληρωμένη προσωπική διερεύνηση των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των προτιμήσεων του.
2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων: Χορηγούνται δοκιμασίες επαγγελματικού προσανατολισμού (P.F) σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Τέτοιες δοκιμασίες είναι:
• Τεστ Αυτοαντίληψης για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου
• Τεστ Ενδιαφερόντων – Ικανοτήτων
• Τεστ Επαγγελματικών προτιμήσεων
• Τεστ Αυτοπεποίθησης
3. Οργάνωση των στόχων και σχεδιασμός μελλοντικής δράσης: Σε αυτό το στάδιο ο έφηβος καθοδηγείται και ενημερώνεται για τα μέσα τα οποία έχει στην διάθεση του προς την επίτευξη των στόχων του, τις δυνατότητες δράσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα την πορεία  προς τις επαγγελματικές του επιδιώξεις.

Στόχοι:
• Να αναζητήσει τις ικανότητες του και τα ταλέντα του
• Να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του
• Να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τις απαιτήσεις του από το περιβάλλον του
• Να εκτιμήσει τα ιδιαίτερα χαρίσματα και να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του
• Να ταξινομήσει αποτελεσματικά τις προτεραιότητες και τους στόχους του για το μέλλον
• Να αποκτήσει κίνητρα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς μια δημιουργική κατεύθυνση
• Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις επιλογές του