Ειδικη Αγωγη

-_2Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξη παιδιών με ειδικές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προσαρμογή τους στην ομάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με:

•    Αναπτυξιακή καθυστέρηση νοητική υστέρηση
•    Διάσπαση προσοχής
•    Υπερκινητικότητα
•    Μαθησιακές δυσκολίες

Στόχοι του προγράμματος είναι:
•    Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση και προσοχή)
•    Η συστηματική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσορθογραφίας)
•    Η υποστήριξη του σχολικού προγράμματος όταν άλλα προβλήματα μάθησης υπεισέρχονται.