Αναπτυξιακος Ελεγχος

Είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος  που ανιχνεύει αν έχει το παιδί τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται, σύμφωνα με την χρονολογική του ηλικία σε όλους τους τομείς ανάπτυξης

 • λόγος και ομιλία
 • γνωστικός τομέας
 • αδρή και λεπτή κινητικότητα
 • καθώς και στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα

Ο στόχος του, είναι ο πρώιμος εντοπισμός των παιδιών που μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες ήπιες δυσκολίες, όπως είναι η καθυστέρηση λόγου ή και σοβαρότερες.

Ο κος Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, επισημαίνει ότι «τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς και παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές».

Συγκεκριμένα:

 • έχουν καθυστέρηση λόγου
 • δεν μιλάνε καθαρά, ώστε να είναι κατανοητό,
 • είναι υπερκινητικά
 • δυσκολεύονται να κάτσουν στο τραπέζι
 • είναι ανυπάκουα και ατίθασα σε σημείο να προκαλούν πρόβλημα μέσα στη τάξη και στη σχέση τους μετα άλλα παιδιά

Οι αναπτυξιακές διαταραχές δεν είναι σπάνιες, αντίθετα είναι πολύ συχνές. Συγκεκριμένα, σε κάθε σχολική τάξη με 20-25 παιδιά, εντοπίζουμε 2-3 με κάποια μορφή  αναπτυξιακής δυσκολίας.

Σήμερα εφαρμόζουμε το Αναπτυξιακό check-up, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε έγκαιρα  τα παιδιά που έχουν δυσκολίες. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν μπορούμε να αξιοποιήσουμε σημαντικές πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης, έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε αδυναμίες ή τυχόν λανθάνουσες δεξιότητες προκειμένου με τη κατάλληλη παρέμβαση να βελτιωθούν.

 • Στις 6 εβδομάδες παρατηρούμε το βλέμμα του μωρού
  • Στους 8 μήνες παρατηρούμε εάν έχει κατακτήσει την καθιστή θέση
  • Στον 1 χρόνο παρατηρούμε εάν έχει φτάσει στην ωριμότητα για να περπατήσει
  • Στους 18 μήνες εάν έχει εμφανιστεί ο λόγος και η ομιλία
  • Στα 2-2,5 χρόνια απλές γνωστικές ικανότητες, π.χ. να γνωρίζει χρώματα, επαγγέλματα κλπ.
  • Στα 3 χρόνια παρατηρούμε τις βασικές δεξιότητες στο προ- προνήπιο
  • Στα 4 χρόνια σύνθετες δεξιότητες κοινωνικές και γνωστικές
  • Στα 5 χρόνια και στο νηπιαγωγείο, εάν όλες οι δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ώστε το παιδί να μπορεί να παρακολουθήσει την επόμενη χρονιά, το σχολείο
 • Μας βοηθά να εντοπίσουμε την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία. Επίσης βοηθά στο σχεδιασμό ενός σωστού προγράμματος αποκατάστασης και τέλος με τον επανέλεγχο μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο του παιδιού αλλά και του θεραπευτικού προγράμματος που ακολουθεί.Σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση υγείας, τα αναπτυξιακά check up,  πρέπει να γίνονται σε  όλα τα φυσιολογικά παιδιά και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι οποίες ονομάζονται  ηλικίες κλειδιά, γιατί μας σηματοδοτούν την φυσιολογική ωρίμανση του παιδιού.