Αναπτυξιακη Εκτιμηση

baileyΣτα Κέντρα μας εφαρμόζουμε εξειδικευμένα tests όσο αφορά την αναπτυξιακή εκτίμηση του παιδιού.

Συγκεκριμένα:

Bayley Infant Neurodevelopmental II 0-42
Το Bayley II γίνεται σε βρέφη και νήπια 0-42 μηνών και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την αξιολόγηση της νευροαναπτυξιακής εκτίμησης.Εξετάζει τους τομείς ομιλία-γνωστική-αδρή-λεπτή κινητικότητα, κοινωνική συμπεριφορά. Η εξέταση διαρκεί 60 λεπτά. Μας δίνει αποτελέσματα σε αναπτυξιακή ηλικία-εκατοστιαία θέση-αναλυτικό αναπτυξιακό διάγραμμα όπου εντοπίζονται οι τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσλειτουργία. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους τομείς που υπάρχει καθυστέρηση, να έχουμε μια συγκριτική μέτρηση για το μέλλον, να οργανώσουμε τη θεραπευτική αγωγή όπου είναι αναγκαία.Ένδειξη για να χορηγήσουμε το τεστ έχουμε σε: Παιδιά με πρωρότητα-περιγεννητική υποξία με αναπτυξιακή διαταραχή-κινητική καθυστέρηση-υπερικινητικότητα-διαταραχή συμπεριφοράς-ανωριμότητα-επιθετικότητα-καθυστέρηση στην ομιλία σε νευρολογικά και οργανικά νοσήματα, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, εγκεφαλική παράλυση, μικροκεφαλία, μακροκεφαλία, διανοητική καθυστέρηση, αυτισμός και ανησυχία γονέων, επιβεβαίωση οτι το παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά.

BINS_kit-shotBayley Infant Neurodevelopmental Screener II 3-24 months
Η καλύτερη παγκοσμίως γνωστή μέθοδος αξιολόγησης της βρεφικής και νηπιακής ανάπτυξης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική το 1960 απο τον Dr. Bayley. Αξιολογεί τους τομείς νευρολογικής λειτουργίας, έκφραση-κατανόηση ομιλίας, λεπτή αδρή κινητικότητα, κοινωνική συμπεριφορά. Η εξέταση διαρκεί 30′. Μας δίνει μια αδρή ένδειξη κάποιας νευρολογικής διαταραχής ή αναπτυξιακής καθυστέρησης. Έχει τρείς βαθμίδες υψηλή-μέση-χαμηλή πιθανότητα διαταραχής. Τα παιδιά που ανήκουν στην υψηλή και μέση κατηγορία θα πρέπει να κάνουν το αναλυτικό δοκιμασία Bayley II για τη συνολικότερη και βαθύτερη αξιολόγηση των δυσκολιών.

Griffiths Mental Development Scales 0-8
Γνωστή και διαδεδομένη δοκιμασία της μέτρησης της ανάπτυξης για νήπια και μαθητές εξετάζει τους τομείς ομιλία-κίνηση-συμπεριφορά-κινητικότητα. Η διάρκεια εξέτασης είναι 60′ και δίνει αποτελέσματα με αναπτυξιακή ηλικία.